Avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen

Parterna ense om flexpensionen

Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer har ingått en om flexpension: – Syftet är att undvika en konflikt och istället ägna kraft åt att utveckla framtida avtal.

Avtalsrörelsen

Nu bevakar hon avtalsrörelsen från parkett

– Avtalsrörelserna är lite som en pjäs av Shakespeare. Man har sett den förut, men den spelas på lite olika sätt varje gång, säger reportern Elisabet Örnerborg, 67 år. Efter sex avtalsrörelser lämnar hon över nyhetsbrevet till nya krafter.

Avtalsrörelsen

Industrifacken kräver 2,8 procent – igen

Avtalsrörelsen 2017. Som vanligt dirigerar facken inom industrin upptakten till nästa avtalsrörelse med att presentera sina krav. Den här gången är dessutom procentsatsen densamma som för ett år sedan.

Avtalsrörelsen

Flexpensionsfrågan i AD – ett tag till

Almega vill att Arbetsdomstolen avskriver flexpensionsmålen. Sveriges Ingenjörer och Unionen har ju skrivit på ettåriga avtal, så fredsplikt råder. Men facken vill kunna strejka för sitt krav på flexpension i nästa avtalsrörelse.

Avtalsrörelsen

De hetaste frågorna inför nästa avtalsrörelse

2016 års avtalsrörelse fick en dramatisk start. Spänningarna fortsätter in i 2017.– Alla motsättningar har inte lösts upp, säger Carina Gunnarsson, generaldirektör för Medlingsinstitutet.