Avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen

Nytt Samhallavtal klart

20 000 anställda inom Samhall AB har fått nytt ettårigt avtal med löneökningar på 2,2 procent.

Avtalsrörelsen

”Vi lyckades avvärja hot om sifferlösa avtal”

- Vi lyckades avvärja hotet om sifferlösa tillsvidareavtal. Vi är nöjda med att vi fick bort de villkorsändringar som arbetsgivaren ville ha, säger Åsa Erba Stenhammar, Fackförbundet ST, förhandlingarna för statstjänstemännen.

Avtalsrörelsen

Nya avtal på statliga området klara

Arbetsgivarverket med förhandlingschef Monica Dahlbom i spetsen har i dag tecknat överenskommelser med alla sina motparter inom det statliga avtalsområdet. Avtalen berör 110 000 statsanställda.

Avtalsrörelsen

”Lönedumpning existerar inte”

Ann-Kari Edenius, ny förbundsdirektör på Bemanningsföretagen, anser att kollektivavtalen är det viktigaste för branschen – de säkerställer att bemanningsanställda inte diskrimineras.

Avtalsrörelsen

Facket hoppas få gehör för flexpension i AD

- Vi vill att Arbetsdomstolen ska fastställa att ITP-avtalet inte är ett hinder för att kräva flexpension, säger förbundsjuristen Karin Lundin, Sveriges Ingenjörer.

Avtalsrörelsen

”Det har varit otroligt jobbiga förhandlingar”

Avtalet är klart för de personliga assistenterna. Konflikten har blåsts av. Detta sedan båda parter har accepterat medlarnas bud: - Vi har förhandlat i fyra månader, berättar Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.

Avtalsrörelsen

Här är medlarna i assistent-konflikten

Gunilla Runnquist och Katarina Novák har en vecka på sig att försöka ena parterna i tvisten om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter inom privat sektor.