Tipsa en vän om en artikel

Hur ska ett avtal om förtroendetid se ut?

Annons

Inom vårt bolag har ett antal medarbetare oreglerad arbetstid, så kallad förtroende-arbetstid, vilket innebär att övertid och övertidsersättning inte är aktuellt för den medarbetare som har förtroendetid.
Grunden för förtroendetiden bygger på att normalarbetstid räknas som 1 700 timmar per år. I arbetsplanering för medarbetaren med förtroendetid kan det ändå förekomma att krav ställs på arbetsinsatser som ligger utöver årsramen, till exempel kan önskemål om ytterligare insats komma som innebär att "normgränsen" överskrids.
Frågan blir då:
- hur hantera tid utöver "normtid"?
- hur ska ett anställnings-avtal om förtroendetid utformas för att möta denna frågeställning?
"Undrande"
Hur mycket man får jobba, vilka raster och vilken vila man minst ska ha med mera regleras i arbetstidslagen. Betalningen för arbetet regleras dock inte där utan den framgår av kollektivavtalen.
Betalningen är också möjligt att avtala om i det enskilda anställningsavtalet om det inte strider mot gällande kollektivavtal. Man ska alltså tänka på att hålla isär arbetstidens förläggning och betalningen för arbetet.
Arbetstidslagen är en av de få arbetsrättsliga lagarna som är offentligrättslig, det vill säga den som bryter mot lagen riskerar att straffas och det är en statlig myndighet som bevakar att reglerna följs, Arbetsmiljöverket. Nästan alla arbetsrättsliga lagar i Sverige är annars civilrättsliga - det är upp till parterna själva att bevaka att avtalet följs och den som bryter mot reglerna får betala skadestånd till motparten och ibland till facket.
Men även arbetstidslagen går att avtala bort helt eller delvis genom kollektivavtal på central nivå, det vill säga kollektivavtalet måste ha slutits eller godkänts av förbundet på arbetstagarsidan.
I vissa fall får parter som är bundna av centrala kollektivavtal avtala bort lagens regler även på lokal nivå - men de avtalen gäller endast en månad.
De avtalade reglerna får avvika från lagen även till arbetstagarnas nackdel på någon punkt men får inte innebära sämre villkor för arbetstagarna än vad som följer av EUs arbetstidsdirektiv.
I nu aktuellt fall verkar det finnas ett kollektivavtal som reglerar arbetstidsfrågorna på ett sätt som avviker från lagen. Det är fullt tillåtet om avtalet är slutet eller godkänt av den centrala fackliga organisationen.
Vad händer då om arbetstiden hamnar över avtalets årsram på 1 700 timmar?
Det går inte att svara på utan att studera kollektivavtalet. Enligt lagen är det normalt tillåtet att arbeta övertid högst 200 timmar under ett kalenderår eller högst 48 timmar under 4 veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.
Avtalet kan dock ha andra regler. Avtalet kan ha regler som reglerar maximalt antal övertidstimmar under en viss period.
Men avtalet kan också reglera om man är skyldig att jobba övertid överhuvudtaget när arbetsgivaren önskar det eller förutsättningarna för att en sådan skyldighet ska föreligga och naturligtvis vilken betalning som ska utgå för sådant arbete. En ytterligare fråga som kan ha reglerats i avtalet är minsta dygnsvila och veckovila där man dock måste följa reglerna i arbetstidsdirektivet.
Den som ska träffa ett kollektivavtal om arbetstid behöver alltså fundera på en rad olika frågor. Träffar man ett lokalt arbetstidsavtal måste man också tänka på att det inte får strida mot det centrala avtalet. Många avtal innehåller en kombination av förläggningsregler och betalningsregler som gör att arbetsgivaren bara kräver övertidsarbete när det verkligen är befogat.
I praktiken har kollektiv-avtalsparterna ett stort utrymme att utforma reglerna så att de passar verksamheten om man kan hitta en lösning som båda parter tycker är bättre än lagen.
Det bör tilläggas att arbetstidslagen inte gäller för arbetstagare som utför arbete som arbetsgivaren inte rimligen kan kontrollera. Även arbetstidsdirektivet har ett motsvarande undantag. Av frågan framgår inte om arbetstagarna tillhör denna kategori.

Fakta Fakta

Har du något arbetsrättsligt bryderi? Skriv till Lag & Avtal så hjälper vi dig. Våra experter Kent Brorsson, arbetsrättschef på Svenskt Näringsliv, Dan Holke, chefsjurist på LO-Tco Rättsskydd och advokat Stefan Ruben kan ge besked om det mesta.
redaktionen@lag-avtal.se
Du får vara anonym i tidningen men redaktionen behöver veta vem du är.

Gillade du artikeln? Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Kommentarer

Debattinlägg blir automatiskt tillgängliga för andra användare så snart den som skrivit ett inlägg har publicerat det. Var och en ansvarar själv för innehållet i sina inlägg.

Det går inte längre att kommentera denna artikel.

Tipsa en vän om en artikel

Fråga Lag & Avtal

Har du förslag på en fråga som vi borde ställa till Lag & Avtals experter? Frågan får gärna vara generell och svaret kommer att publiceras på vår webb.

Våra experter är:

Kent Brorson, chefsjurist, Energiföretagens Arbetsgivareförening
Pia Attoff, advokat, Attoff & Dahlgren
Dan Holke, VD, LO-TCO Rättsskydd

Fyll i din fråga i formuläret nedan.

Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på detta nummers expertfråga.

Hur länge måste jag stå ut?

EXPERTFRÅGAN. Får arbetsgivaren fortsätta att kräva förstadagsintyg?

Kent Brorsson, chefsjurist Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA), svarar på detta nummers expertfråga.

Efter utmattningen blir inget gjort

EXPERTFRÅGAN. Vad krävs för att avsluta anställningen?

Blockera störande 
ljud på kontoret

Blockera störande ljud på kontoret

Ljuddesignern: Det är förebyggande hälsovård. 1

Lag om rätt att logga ut

Lag om rätt att logga ut

I Frankrike ska anställda få rätt att stänga av mejl och telefon på fritiden. 1

Facebook betalar sina oerfarna anställda mest av alla storbolag i Silicon Valley.

Så mycket tjänar Facebook-anställda

Företaget betalar sina unga anställda bäst i Silicon Valley.

Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på detta nummers expertfråga.

Vad gör jag när facket vägrar hjälpa mig?

EXPERTFRÅGAN. Jag har varit sjukskriven för utmattningssyndrom. Min chef hävdar nu att jag inte klarar jobbet. 3

Ann Charlott Altstadt, frilansskribent och författare till bland annat "Liten ordbok för underklassen".

IT-systemen gör oss till arbetsplatsens slavar

KRÖNIKA. Mänskligheten har avvecklat sin intelligens, låtit korkade datasystem ta över. 1

Ny app mäklar extrajobb

Ny app mäklar extrajobb

– Företag ska kunna använda tjänsten när de behöver få in folk med kort varsel.

”Släpp mobilen!”

”Släpp mobilen!”

Ett ständigt kollande på mobiler skadar enligt forskare vår empatiska förmåga.

Jakob Stenberg är redaktör på tidningen Entreprenör.

Efter plugget, det fixar sig kanske...

KRÖNIKA. Gör dina val, men var medveten om vad det kan innebära för dig och samhället i stort.

Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga.

Företaget vägrar låta mig se beskrivningar

EXPERTFRÅGAN. Jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Hur gör jag?

Samtal är verkningslösa - gör så här istället

Samtal är verkningslösa - gör så här istället

Medarbetarsamtal är ett förlegat sätt att försöka styra medarbetarna, anser ledarskapsexperten. 3

Så ska chefen vara

Så ska chefen vara

15 miljoner jobbannonser har analyserats i jakt på önskade egenskaper.

Sök efter Arbetsdomstolens domar

Hitta viktiga domar här

Prenumerant! Här kan du söka på ämne, dom eller målnummer.

Gilla Lag & Avtal

Gilla Lag & Avtal

Få intressanta uppdateringar genom att följa oss på Facebook.

Ta en paus

Ta en paus

Vi hittar nyheterna åt dig.

Vad har vi missat?

Vad har vi missat?

Redaktionen väntar på ditt mejl.

Är du på väg in i väggen?

Är du på väg in i väggen?

Slutkörd? Testa om du riskerar bli utbränd i unik vetenskaplig enkät.

Senaste quizen

Alla våra quiz
Registrera dig och få vårt kostnadsfria nyhetsbrev!
E-post

Annons

Hitta konsulten

Sök bland tusentals konsulter på nya Konsultguiden.se

Du missar väl inte ditt HR-verktyg?

Med Lag & Avtal får du praktisk hjälp i det dagliga arbetet med dina medarbetare. Verktyget ingår i din tidningsprenumeration. Skaffa ditt lösenord här.