Senaste nytt om arbetsrätt, 21 oktober 2020                                               

2020-10-21 15:57 Mattias Croneborg  

Senaste nytt om arbetsrätt den 21 oktober

 

Tredskodom

Stämningsansökningar

ST: Kränkande särbehandling ledde till underkänd säkerhetsprövning

Svensk Handel vill inte betala för påstått övertidsarbete

Polismyndigheten stäms för ogiltigt avskedande

Transport stämmer S.K.I. Stockholm för semesterfordran

Överklagande

Avskrivningar

 

Tredskodom

Byggbolag får betala skadestånd för kollektivavtalsbrott

Byggnads hade stämt bolaget EPA Ställning AB i Markaryd för kollektivavtalsbrott och förhandlingsvägran, se Senaste nytt om arbetsrätt den 9 september under rubriken ”Byggnads stämmer EPA för kollektivavtalsbrott”.

Förbundet hade yrkat att bolaget skulle betala 50 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet för kollektivavtalsbrott och 30 000 kronor för förhandlingsvägran.

Bolaget ska ha låtit bli att redovisa granskningsuppgifter till förbundet i enlighet med byggavtalet. Bolaget dök heller inte upp till förhandling med förbundet.

Då bolaget inte inkommit med svaromål och då det finns laga skäl för yrkandena har Arbetsdomstolen meddelat tredskodom. Domstolen anser att skadeståndskraven är skäliga och förpliktar bolaget att betala allmänt skadestånd med 80 000 kronor och att ersätta förbundets rättegångskostnader på 21 010 kronor.

21 oktober dom 56/20, mål A 95/20

 

Stämningsansökningar

ST: Kränkande särbehandling ledde till underkänd säkerhetsprövning

Fackförbundet ST har stämt staten genom Migrationsverket och vill ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl av en säkerhetssamordnare.

Förbundet yrkar, förutom att uppsägningen ska ogillas, även på ett allmänt skadestånd på 130 000 kronor till säkerhetssamordnaren samt ersättning för rättegångskostnader.

Bakgrunden är att säkerhetssamordnaren ansökte om tjänstledighet för att pröva egen näringsverksamhet, men blev nekad ledighet av sin chef. Kort därefter fick säkerhetssamordnaren besked om att hans sparade semester skulle läggas ut under hösten 2019. Enligt förbundet överensstämde den ledigheten så när på en vecka med samma ledighet som säkerhetssamordnaren tidigare ansökt tjänstledighet för.

Säkerhetssamordnaren vände sig till förbundet som förhandlade med arbetsgivaren angående brott mot lagen om rätt till ledighet för att pröva näringsverksamhet. Enligt förbundet går arbetsgivaren, efter påtryckningar från Arbetsgivarverket, med på att betala ett skadestånd till säkerhetssamordnaren.

Samtidigt som dessa förhandlingar har pågått ska säkerhetssamordnarens chef, enligt stämningsansökan, ha riktat kritik mot säkerhetssamordnaren om att han påverkar arbetsmiljön negativt. Kritiken ska ha kommit från medarbetare och chefer i säkerhetssamordnarens närhet, men han ska inte ha fått reda på vilka personer det handlar om.

Säkerhetssamordnaren anmälde chefen för kränkande särbehandling till överdirektören på Migrationsverket. Företagshälsovården utredde frågan och ska ha kommit fram till att det är kränkande att framföra ospecificerade nedlåtande påståenden som sägs komma från anonyma källor.

Därefter, under våren 2020 gör myndigheten en ny säkerhetsprövning av säkerhetssamordnaren och kommer fram till att eftersom han uttryckt missnöje om Migrationsverket och om sin arbetssituation blir han sårbar för utpressning från personer som vill komma åt säkerhetskänslig information.

ST påpekar att ytterligare en medlem i förbundet har gjort en anmälan om kränkande särbehandling från samma chef och kort därefter blivit underkänd i en säkerhetsprövning. ST anser att detta är ett indicium på ett orsakssamband mellan en anmälan av den aktuella chefen för kränkande särbehandling och underkännande vid säkerhetsprövning.

Efter den underkända prövningen kunde säkerhetssamordnaren inte behålla sin tjänst. Migrationsverket ska då ha erbjudit honom en tjänst som handläggare på myndigheten, vilket han tackade nej till. Myndighetens personalansvarsnämnd beslutade då att säga upp säkerhetssamordnaren av personliga skäl.

Ombud för ST är förbundsjuristen Joakim Lindqvist

14 oktober, mål A 107/10

 

Svensk Handel vill inte betala för påstått övertidsarbete

Svensk Handel har stämt Unionen och vill att Arbetsdomstolen fastställer att Dagab Inköp och Logistik AB inte ska betala närmare 200 000 kronor i övertidsersättning som Unionen har krävt av bolaget för en medlems räkning.

Övertiden ska ha skett under våren 2020 då e-handeln under coronapandemin ökade kraftigt och arbetsbelastningen på företaget blev stor.

Svensk Handel anför att det enligt anställningsavtalet inte ska betalas någon övertidsersättning då medlemmen fått kompensation för detta genom högre lön och längre semester. Organisationen anser dessutom att ersättningen för en del av perioden är preskriberad då kravet inte inkommit inom tre månader efter att arbetet blev slutfört.

Svensk Handel medger att arbetsbelastningen varit högre än vad bolaget hade förutsett och att medlemmen därför fått 18 000 kronor extra i kompensation för detta.

Svensk Handel påtalar till sist att det övertidsarbetet som förekommit inte har varit i närheten i den omfattning som Unionen kräver ersättning för.

Ombud för Svensk Handel är jur.kand. Kristina Dahl.

14 oktober, mål A 108/20

 

Polismyndigheten stäms för ogiltigt avskedande

Polisförbundet har stämt staten genom Polismyndigheten. I första hand yrkar Polisförbundet att avskedandet ogiltigförklaras och att medlemmen får ett allmänt skadestånd på 180 000 kronor. I andra hand yrkar förbundet, utifall AD skulle finna att det inte finns grund för avskedande men väl grund för uppsägning, på ett ekonomiskt skadestånd som motsvarar uppsägningslönen samt ett allmänt skadestånd på 150 000 kronor.

Medlemmen blev avskedad i januari i år. Dessförinnan hade han under fyra dagar varit frånvarande. Enligt förbundet var han sjuk och hade anmält det till arbetsgivaren. Men Polismyndigheten menar att han varit ogiltigt frånvarande. I stämningsansökan utvecklar förbundet inte sin talan mer än så utan påpekar att arbetsgivaren har bevisbördan och att förbundet hemställer om att utveckla bevisuppgifter först efter att Polismyndigheten har presenterat sin bevisuppgift.

Ombud för Polisförbundet är förbundsjuristen Fredrik Westin.

16 oktober, mål A 109/20

 

Transport stämmer S.K.I. Stockholm för semesterfordran

Transportarbetareförbundet har stämt taxibolaget S.K.I. Stockholm AB för att inte ha betalat semesterersättning till en taxichaufför.

Förbundet yrkar på 65 000 kronor i semesterersättning och ett allmänt skadestånd på 40 000 kronor. Förbundet yrkar för egen del på ett skadestånd på 20 000 kronor samt ersättning för rättegångskostnader.

Taxichauffören anställdes den 1 april och slutade den 6 april 2020. Under hela den perioden har företaget, enligt förbundet, inte betalat någon semesterersättning.

Ombud för Svenska Transportarbetareförbundet är förbundsjuristen Jessica Berlin på LO-TCO Rättsskydd. 

19 oktober, mål A 110/20

 

Överklaganden

Domvilla - privatperson

En privatperson har överklagat Borås Tingsrätts dom i mål T 1249-19. Saken gäller domvilla.

19 oktober, mål B 81/20

 

Avskrivningar

Privatperson - domvilla

En privatperson hade överklagat Göteborgs tingsrätt dom i mål T8561-19. Saken gäller klagan över domvilla.

Den 15 oktober avslutade AD mål B 76/20 då man avslog klagan.

 

Privatperson - domvilla

En privatperson hade överklagat Sundsvalls tingsrätts dom i mål FT 2440-18. Saken gäller klagande över domvilla.

Den 19 oktober avslutade AD mål B 77/20 då man avslog klagan.

 

Redaktör: Mattias Croneborg

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna