Nyhetsbrev allmänna compost

Nyheter

Minimilöner och alternativa fackförbund

UTBLICK. Sverige har en hög facklig organisationsgrad jämfört med Europa. I länder där facken och kollektivavtalen är svaga har utvecklingen tagit andra vägar. Här är några exempel.

Arbetsrätt

Forskaren: ”Dags att reformera las”

KARTLÄGGNING. Det strikta svenska anställningsskyddet hämmar landets produktivitet och behöver därför reformeras. Det menar ekonomie doktorn och forskaren Eva Uddén Sonnegård. LO-ekonomen Thomas Carlén är dock kritisk till att det skulle vara en förklaring till minskad produktivitet.

Arbetsrätt

”Det är ingen revolution vi är ute efter”

MOT VÄGGEN. Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson för M, väntar spänt på slutsatserna i stridsåtgärdsutrednineng och vill även se över lagen om anställningsskydd, Las.