Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen

Regionen stoppade läkarens AT-tjänstgöring

Läkaren fick inte göra klart sin AT-tjänstgöring, trots att hon klarat de medicinska målen. Nu stämmer Läkarförbundet Västra Götalandsregionen till Arbetsdomstolen och kräver sammanlagt en halv miljon kronor i skadestånd.

Arbetsdomstolen

Avgörande mål om restid i AD

Räknas restiden till första kunden som arbetstid? Är resan beordrad? Om den principiellt viktiga frågan är parterna i måleribranschen oense i Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen

ST tar strid för psykiskt sjuk som avskedats

Försäkringskassan har avskedat en anställd med psykisk sjukdom. Fackförbundet ST stämmer nu staten genom Försäkringskassan inför Arbetsdomstolen för att inte tagit sitt rehabiliteringsansvar och gjort skäliga anpassningar.

Arbetsdomstolen

”Jag kände historiens vingslag”

I somras utsågs ledamöterna som inte är anställda av Arbetsdomstolen för nästa treårsperiod. Förhandlaren Stefan Lagervall, är utsedd efter förslag från Arbetsgivarverket.

Arbetsdomstolen

”En arbetsgivare ska inte behöva acceptera detta”

PÅ PLATS I AD. Arbetsgivaren är tydlig. Förtroendet för avdelningschefen var kört i botten. Det som han har gjort skulle kunna klassas som stöld, egenmäktigt förfarande och kanske även mutbrott

Arbetsdomstolen

19-åring med epilepsi tvingades lämna jobbet

En ung kvinna fick lämna sitt jobb som tandvårdsbiträde efter ett epilepsianfall. Nu stämmer Kommunal arbetsgivaren Region Örebro Län i Arbetsdomstolen för diskriminering.