Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen

Polisfacket tar strid för chef i AD

Polischefen miste sin tjänst i samband med den stora omorganisationen 2015. Nu kräver facket 200 000 kronor i skadestånd och ytterligare en miljon kronor i vite

Arbetsdomstolen

Fler män anmäler till DO

Bland anmälningarna om diskriminering på grund av föräldraledighet har männen börjat öka i antal.

Arbetsdomstolen

Säkerhetsföretag kontrollerar de anställda

Bullstölden räckte inte till uppsägning. Att den legat på golvet innan kafébiträdet åt upp den var en förmildrande omständighet, ansåg AD. Arbetsgivaren var vittne till händelsen, andra tar kontrollföretag till hjälp för att bli av med personalen. Men att det skulle vara syftet tillbakavisas av arbetsgivarorganisationen Visita.

Arbetsdomstolen

Låg tröskel för att driva process i AD

Fackförbundet OFFC har kunnat företräda en förskollärare som utpekats som medlem i Svenska motståndsrörelsen. Detta trots att det lilla förbundet inte hade ekonomi för att klara rättegången.

Arbetsdomstolen

”Det blir ord mot ord i AD”

Enligt arbetsrättsjuristen Robert Sjunnebo är det svårt för individen att vinna mot arbetsgivaren i Arbetsdomstolen när flera vittnesmål säger samma sak.