AD: Det går 365 dagar på ett år

2019-12-04 16:31 Elisabet Örnerborg  

DOM. Hur många dagar består ett år av? Nu har Arbetsdomstolen slagit fast att det är 365 dagar – oavsett skottår eller inte. Den visstidsanställda på Linnéuniversitetet kom därmed inte upp i tillräckligt många dagar för att tillsvidareanställas.

Som Lag & Avtal tidigare berättat stämde Fackförbundet ST staten genom Linnéuniversitetet för att ha avbrutit en visstidsanställning som, enligt ST, borde övergått i en tillsvidareanställning den 20 maj 2018. Mannen hade då varit anställd sammanlagt 721 dagar. Han hade haft både korta och långa visstidsanställningar på Linnéuniversitetet i Växjö sedan den 1 juni 2014. När någon varit anställd på allmän visstid i sammanlagt två år under en femårsperiod ska det tillfälliga jobbet övergå i en tillsvidareanställning enligt Las.

Universitetet ansåg inte att mannen nått upp till två år. Arbetsgivaren definierade en månad som kalendermånad och då krävdes ytterligare tio dagar för att han skulle ha varit anställd sammanlagt två år under en femårsperiod.

Med fackets sätt att räkna består en ”normalmånad” av 30 dagar. Därmed går gränsen för två år vid 721 dagar. Genom att mannen inte blev tillsvidareanställd efter de 721 dagarna hans visstidsanställningar hade pågått blev han avskedad, ansåg förbundet.

Arbetsdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling. Kvalifikationstiden i anställningsskyddslagens paragraf 5a anges i år. En rent språklig tolkning av begreppet år innebär 365 dagar och 366 dagar när det var fjärde år är skottår. En rent språklig tolkning av lagtexten ”sammanlagt mer än två år” leder till slutsatsen att det krävs en anställningstid om sammanlagt minst 731 dagar (365 x 2 + 1) resonerar domstolen. För att komma till en annan slutsats krävs att det finns stöd för ett annat beräkningssätt i lag eller förarbeten. Det finns det inte, anser domstolen och inte heller finns det någon vägledande rättspraxis.

Sammantaget finner Arbetsdomstolen att ett år har 365 dagar. Av praktiska skäl bör skottår behandlas som vanligt kalenderår. För omvandling till en tillsvidareanställning krävs en sammanlagd anställningstid på 731 dagar. Mannens allmänna visstidsanställning övergick alltså inte till en tillsvidareanställning den 20 maj 2018.

AD avslår förbundets talan. Fackförbundet ST ska ersätta staten för dess rättegångskostnader på 104 265 kronor, varav 100 000 kronor är ombudsarvode.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna