AD: Fel avskeda brysk undersköterska

2019-06-12 15:05 Lena Gunnars  

Falkenbergs kommun saknade laga skäl för att avskeda en undersköterska som agerat bryskt när hon flyttade en brukare från sängen till sin rullstol. Arbetsdomstolen ändrar en tidigare tingsrättsdom, som gav kommunen rätt.

Undersköterskan var anställd av Falkenbergs kommun när hon den 11 januari 2017 blev avskedad.

Grunderna för avskedandet var att undersköterskan skulle ha kränkt en brukare hon vårdat. Falkenbergs kommun hävdade i tingsrätten att undersköterskan hade orsakat blödande rivsår på en brukares ena underarm och handrygg när hon försökte tvinga brukaren upp ur sängen med våld.

Hon skulle även ha brutit mot gällande rutiner genom att vara ensam när brukaren skulle resas ur sängen. Arbetsgivaren påstod även  i tingsrätten att undersköterskan hade uttryckt sig kränkande mot brukare och personal.

Undersköterskan överklagade tingsrättsdomen till Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen håller visserligen håller med om att undersköterskan agerat bryskt och burdust när hon hjälpte brukaren att flytta sig från sängen till rullstolen. Men Arbetsdomstolen finner inte stöd för att hon medvetet skulle ha skadat brukaren.

Arbetsdomstolen konstaterar att undersköterskan inte rapporterat om det inträffade på ett korrekt sätt och att hon inte agerat korrekt när hon flyttade brukaren ensam.

Domstolen skriver vidare i domen att undersköterskan vid några tillfällen under hösten 2016 haft ett nedsättande språkbruk om brukarna inför annan personal.  

Även om undersköterskan agerat bryskt och omdömeslöst i den aktuella händelsen, är agerandet i sig är inte så allvarligt att det inneburit laga skäl för avskedande, fastslår Arbetsdomstolen.  

Det har inte framkommit att det är ett upprepat beteende. Undersköterskans agerande kan därför inte anses visa att hon är olämplig för fortsatt anställning, enligt domen.

När det gäller undersköterskans uttalanden om brukarna konstaterar domstolen att de inte har skett inför brukarna eller deras anhöriga. 

Kommunen har inte åberopat några andra konkreta händelser som styrker slutsatsen att undersköterskans agerande kan betraktas som nonchalans av de boendes behov av god vårdnad.

Arbetsdomstolen slår därför fast att det varken fanns laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.

Falkenbergs kommun ska betala 60 000 kronor i allmänt skadestånd till undersköterskan och 310 464 kronor i ekonomiskt skadestånd.

Falkenbergs kommun ska ersätta undersköterskan för hennes rättegångskostnader både vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen.  

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna