Årets viktigaste domsreferat från Arbetsdomstolen

2020-01-01 00:00 Brand Arena

Arbetsdomstolens domar är nödvändiga att förstå för dig som HR- och personalchef, ombudsman eller arbetsrättsexpert eftersom de skapar vägledning om hur den arbetsrätten ska tolkas. Lag & Avtal är den enda oberoende källan som varje vecka gör referat av de viktigaste domarna från AD.

Nu har vi samlat de viktigaste domsreferaten från 2020 i ett kostnadsfritt kompendium där du får möjlighet att ta del hur AD resonerar och vidare utvecklar praxis det senaste året.

Du får en sammanfattning om frågeställningen, parternas argument och hur ledamöterna resonerat i sin dom. Som fördjupning kommenteras delar av domarna av experter om varför domen var viktigt och vad det får för konsekvenser för rättsläget.

Bland årets domar förtydligas bl.a:

  • Regelverket kring företagshemligheter där den svarande har får ett större ansvar
  • Hur man hanterar omfattande frånvaro under provanställningsperioden. Domstolen svarar på om man kan förlänga provanställningen.
  • Arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.
  • Vad som gäller kring timanställningar, den s.k. tornväktardomen.

Ladda ner kompendiet ”Årets viktigaste AD-domar”!

Registrera dig för att ladda ner kompendiet:

Brand Arena

Fråga experterna