Byggnads vann segdragen tvist

2019-03-13 11:27 Elisabet Örnerborg  
Svea hovrätt i Stockholm. Foto: TT-Bild

DOM. Byggentreprenören Henrik Gustavsson förlorade i Svea hovrätt och får betala motparten, Byggnads, rättegångskostnader på drygt 2,7 miljoner kronor.

- Nu är är jag glad, säger Byggnads ombud Dan Holke, vid LO-TCO rättsskydd till Lag & Avtal.

Henrik Gustavssons ombud Fredrik Bergman, vid Centrum för rättvisa, avser att överklaga domen till Högsta domstolen, HD.

Som Lag & Avtal tidigare berättat vägrade Henrik Gustavsson med bygg­före­taget HGS Linköping AB teckna avtal som innehöll granskningsarvoden. Svea hovrätt håller nu inte med tingsrätten om att Byggnads ska betala skadestånd för att ha satt hans bolag i blockad 2006.

Med stöd av Centrum för rättvisa vände sig bolaget, som försatts i blockad, till Arbetsdomstolen och krävde att stridsåtgärden skulle hävas. Något krav på skadestånd ställdes inte. AD fann att blockaden var i sin ordning och att det inte hade visats att den stred mot föreningsfriheten i Europakonventionen.

Stridsåtgärden fortsatte ända till bolaget tecknade avtal med Byggnads i juni 2007. Dessförinnan hade byggbranschens parter kommit överens om ett kollektivavtal utan granskningsarvoden. Några dagar efter att hängavtalet var påskrivet gick bolaget i konkurs. 2009 stämde Henrik Gustavsson Byggnads till tingsrätten och krävde skadestånd.

Byggnads agerande mot Henrik Gustavssons byggbolag var inte skadeståndsgrundande, avgör hovrätten. Byggnads stridsåtgärder har visserligen kränkt byggbolagets rätt till egendom och rätt till föreningsfrihet enligt Europakonventionen. Men det är inte fråga om ett sådant kvalificerat otillbörligt agerande som är skadeståndsgrundande enligt Högsta domstolens praxis, skriver Svea Hovrätt.

I och med att det inte finns någon grund för att Byggnads ska betala skadestånd faller också Henrik Gustavssons krav på ersättning för sin förmögenhetsskada.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer Henrik Gustavsson som förlorande part att betala Byggnads rättegångskostnader i tingsrätten, 2 316 200 kronor. Det beloppet iinkulderar tidigare överrättsprocesser. Därtill kommer Byggnads rättegångskostnader i hovrätten på 400 000 kronor.

Evaldsson-målet

Den 13 februari 2007 meddelade Europadomstolen en dom i ett mål – det så kallade Evaldsson-målet – som också handlade om granskningsavgifter. I målet utreddes huruvida det stred mot äganderätten att göra avdrag på Evaldssons med fleras löner för lönegranskning. Europadomstolen ansåg att granskningsavgifterna skyddade arbetstagarna men att de brast i transparens.

Granskningsarvodena avskaffades efter 50 år

Att bygg­arbets­givarna skulle betala särskilt för Byggnads granskning av lönerna fördes in i kollektiv­avtalet i slutet på 60-talet. Efter flera försök från arbets­givarnas sida att få bort granskningsarvodena ur avtalet avskaffades de i 2007 års byggavtal. I stället infördes regler för hur löne­granskningen ska gå till, för­klarar Sveriges Byggindustriers förhandlingschef Mats Åkerlind.

– Byggnads har i vissa fall rätt att ta del av krypterade uppgifter. Men inga pengar är inblandade.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna