Facket tar strid för avskedad på Migrationsverket

2018-11-22 14:32 Mikael Kindbom  

En anställd på Migrationsverket avskedades för att han gjort mängder med slagningar på asylsökande och andra i datorn. Nu går fackförbundet ST till AD för att få avskedandet ogiltigförklarat.

Enligt förbundet har arbetsbördan på verket varit mycket hög för den aktuella personen med 2 000 ärenden samtidigt. Tjänstemannen som anställdes på Migrationsverket för drygt 30 år sedan förklarar sina slagningar med att han velat ge besked till sökande som hört av sig till honom. I datasystemet finns en spärr för sökningar på släktingar till handläggare men, enligt vad som framgår av stämningsansökan, ansåg mannen att serviceskyldigheten har företräde framför denna spärr.

Förbundet anser också att Migrationsverket åberopat slagningar som verket känt till mer än två månader före avskedandet. Däremot strider det mot den så kallade tvåmånadersregeln att åberopa dem.

Dessutom pekar förbundet på att Migrationsverket fäst stor vikt vid slagningar som ligger mer än två år tillbaka i tiden varav en del gjorts hos andra arbetsgivare, nämligen olika ambassader där han tjänstgjort under tjänstledigheter tidvis. På dessa ambassader gällde andra ordningsföreskrifter än hos Migrationsverket för slagningar.

ST begär förutom att avskedandet ska ogiltigförklaras lön till mannen med 37 400 kronor i månaden för tiden från avskedandet till huvudförhandlingen och ett allmänt skadestånd.

För det fall AD skulle anse att det inte funnits skäl till avskedande men väl saklig grund för uppsägning begärs lön fram till den 15 december 2018 samt allmänt skadestånd med 100 000 kronor.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna