Företaget var för otydligt i fråga om anställning

En lärare hade efter samtal med bolagets vd uppfattat det som att hon var fråntagen sin tjänst. Bolaget menar att så inte alls var fallet, men AD slår fast att det är arbetsgivarens ansvar ifall det råder oklarheter.

Stockholms Lokala Samorganisation hade stämt bemanningsföretaget Center Link Sverige AB och Kompetensföretagen för avskedande av en lärare. Vid ett möte den 22 maj 2018 mellan läraren och företagets vd och under den efterföljande mejlväxlingen uppfattade läraren att hon blivit avskedad. Läraren hade en tidsbegränsad heltidsanställning som skulle ha löpt ut i mars 2019. Men den 22 maj 2018 eller dagarna därefter uppstod det alltså oklarheter om kvinnans anställning.

SAMORGANISATIONEN: Läraren uppfattade det som att hon var avskedad. Bolaget har också brutit brott mot skriftlighetskravet och varselskyldigheten. Yrkar att avskedandet är ogiltigt och att bolaget betalar ett skadestånd på sammanlagt 145 000 kronor till läraren och 25 000 kronor till organisationen.

BOLAGET: Bestrider att det handlade om ett avskedande. Läraren ska i stället ha varit olovligt frånvarande.

ARBETSDOMSTOLEN: Menar att företaget borde ha förstått utifrån mejlväxling att läraren uppfattade det som att hon blivit skild från sin anställning. Menar att det är arbetsgivarens ansvar att klargöra för arbetstagaren vad arbetsgivaren avser. Om arbetsgivaren inte gör det, kan situationen jämställas med ett avskedande eller en uppsägning från arbetsgivarens sida. Konstaterar i nästa steg att det saknats laga grund för avskedandet.

DOMSLUT: AD dömer bolaget att betala allmänt skadestånd till kvinnan på 100 000 kronor. I ett skede i förhandlingarna med samorganisationen förnekade bolaget att kvinnan över huvud taget varit anställd. AD kommer fram till att bolaget måste ha gjort detta mot bättre vetande. Bolaget ska därför betala skadestånd för formaliafel. För det får bolaget betala allmänt skadestånd till kvinnan på sammanlagt 45 000 kronor och även 25 000 kronor till förbundet. Bolaget ska ersätta läraren för utebliven lön under tiden i slutet av maj till i augusti då hon fick nytt jobb samt betala samorganisationens rättegångskostnader.

Mattias Croneborg

Fråga experterna