Rätt att avskeda byggarbetare för stöld

2019-08-22 00:00 Jonna Söderqvist  

Byggbolaget hade laga grund för avskedande. Det konstaterar Arbetsdomstolen och ändrar därmed tingsrättens dom.

En anställd vid byggbolaget Capalato Construktion AB avskedades den 22 maj 2017 per sms. Enligt bolaget hade han tagit byggnadsmaterial från arbets­givaren, vilket den anställda bestred.

Den anställda: Personen ansåg att avskedandet skedde i strid med Las och yrkade att bolaget skulle betala allmänt skadestånd för brott mot Las och skadestånd för inkomstförlust. Arbetstagaren krävde också att bo­laget skulle betala innestående slutlön och allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen.

Tingsrätten: Jönköpings tingsrätt gav den anställda rätt och ansåg att bolaget inte visat att det förelegat vare sig laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning. Tingsrätten bestämde att bolaget skulle betala lön, skadestånd avseende inkomstförlust och allmänt skadestånd till arbets­tagaren. Bolaget skulle också ersätta arbetstagarens rättegångskostnader.

Bolaget överklagade domen.

Arbetsdomstolen: AD gör en annan bedömning än tingsrätten. AD prövade först om det är styrkt att arbetstagaren tillsammans med en annan person hade stulit diverse byggmaterial från bolaget den 22 maj 2017. Arbetsdomstolen konstaterar att två personer under sanningsförsäkran respektive vittnesed samstämmigt och detaljerat uppgett att de på en övervakningsfilm sett, i vart fall två personer, köra in på bolagets område med en skåpbil och släpkärra som de lastat fulla med diverse byggnadsmaterial.

De två personerna, som såg filmen, har med säkerhet angett att de har kunnat identifiera att en av personerna på filmen var arbetstagaren. Den aktu­ella filmsekvensen hade senare raderats, men enligt AD innebär det inte att det finns anledning att ifrågasätta vad bolaget påstått om händelsen. Till skillnad från tingsrätten kommer AD fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att arbetstagaren tillsammans med en annan person tagit diverse byggnadsmaterial av arbetsgivaren.

Bolaget har haft laga grund för avskedandet. Därför har arbetstagaren inte rätt till ekonomiskt eller allmänt skadestånd på grund av avskedandet. Tingsrättens domslut ska därför ändras i dessa avseenden.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att bolaget inte betalat slutlön, men ändrar summan till 13 893 kronor. Bolaget ska betala 17 000 kronor till den tidigare anställda i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen och anställningsskyddslagen. Bolaget har i huvudsak vunnit målet. Arbetstagaren ska betala motpartens rättegångskostnader i både tingsrätten och Arbetsdomstolen, sammanlagt 221 881 kronor. Domen refereras av AD.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna