Stadfäst förlikning

UNIONEN hade stämt Sigtuna  kommun för att ha sagt upp en ekonom av personliga skäl. Unionen hade yrkat på ett ogiltigförklarande

av uppsägningen samt ett allmänt skadestånd på 125 000 kronor.

Kommunen hade anställt ekonomen 2017, som strax därpå blev sjukskriven på grund av en svårare sjukdom och var borta från jobbet i drygt ett år. Efter bara några månader på jobbet återinsjuknade personen och har sedan dess varit sjukskriven.

I november 2020 lämnade kommunen besked om uppsägning på grund av personliga skäl. Unionens inställning var att uppsägningen berodde på sjukskrivningen och menade att nedsättning av arbetsförmåga på grund av sjukdom eller ålder i princip inte ska utgöra saklig grund för uppsägning.

Förbundet menade att frågan om det finns förutsättningar för fortsatt arbete ska bedömas först då personens arbetsförmåga efter rehabilitering har stabiliserats. Och att en sådan bedömning ska göras efter att möjligheterna till skäliga anpassningsåtgärder har utretts. Sedan AD hade utfärdat stämningen har parterna förlikts och bett AD att stadfästa förlikningen. Uppgörelsen innebär att kommunen ersätter ekonomen med cirka 340 000 kronor samt att ej uttagen semester betalas ut som semesterersättning.

Mattias Croneborg

Fråga experterna