Stadfäst förlikning

Byggnads och Byggnads region i Örebro-Värmland hade stämt företaget Formbetong Anläggning i Katrineholm AB för kollektivavtalsbrott, för att i huvudsak ha betalat ut för låga löner och ersättningar till utländska arbetare.

Förbundet hade yrkat på drygt 30 miljoner kronor i allmänna skadestånd och ekonomiska ersättningar. Det gäller bland annat för brott mot Byggavtalet för utebliven arbetsplatsanmälan, avstämning mot fördelningstal, permitteringslön, helglön, arbetstidsförkortning, utbetaning av semesterlön och traktamente samt kollektivavtalsbrott baserat på förtjänst som bolaget gjort genom att betala felaktig lön.

Parterna kom under förhandlingarna i AD fram till en uppgörelse som innebar att de femton arbetstagarna får sammanlagt drygt 3 miljoner kronor. Parterna bad AD att stadfästa förlikningen. I den ingår också att vardera part står för sina rättegångskostnader.

Mattias Croneborg

Fråga experterna