Stämningarna haglar i hamnkonflikten

2017-05-03 11:31 Calle von Scheele  

Svenska Hamnarbetarförbundet har lämnat in en ny stämningsansökan till Arbetsdomstolen mot arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Den här gången anklagas arbetsgivarna för att vägra förhandla om kollektivavtal.

Bakgrunden till stämningen är den infekterade konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och hamnbolaget APM Terminals. Konflikten har pågått i över ett år. Hamnarbetarförbundet har vid flera tillfällen genomfört punktstrejker i sina försök att få ett eget kollektivavtal.

Parterna har träffats vid flera tillfällen för att diskutera avtalsfrågan och tagit hjälp av medlare från Medlingsinstitutet.

Hamnarbetarförbundet har erbjudits ett hängavtal till gällande kollektivavtal för landets hamnar, som LO-förbundet Transport är arbetstagarpart i.

En underskrift skulle ge Hamnarbetarförbundet utökade möjligheter till fackligt arbete enligt mbl och möjlighet att utse skyddsombud.

Hamnarbetarförbundet har inte accepterat ett hängavtal, utan ställt upp en rad villkor för att undertecknat ett sådant. Ett av deras förslag är att förbundet ska samförhandla med Transport om innehållet i kollektivavtalet för hamnarna. Något som Transport avvisar.

– Vi tackar inte nej till hängavtal, men vi sätter oss inte i knät på andra arbetstagarorganisationer, har Eskil Rönér, ordförande i Hamnarbetarförbundet, tidigare sagt till Lag & Avtal.

Nu stämmer Hamnarbetarförbundet motparten i Arbetsdomstolen för förhandlingsvägran genom sitt ombud professor Dennis Töllborg.

I stämningen hävdar förbundet att man skriftligen den 4 april i år begärt förhandlingar om kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Tre veckor senare svarade arbetsgivarna att man inte anser sig ha förhandlingsskyldighet.

”Det rör sig om ett flagrant, medvetet och provocerande brott mot den allmänna förhandlingsrätten”, skriver ombudet Töllborg.

”Mot bakgrund av att svarande därtill med full kraft, väl medveten om de felaktiga påståendena, investerat i propaganda, påståendet att det är Svenska Hamnarbetarförbundet som inte önskat ingå kollektivavtal, utgör det en så kraftig avvikelse från inte bara grundläggande svensk arbetsrättslig lagstiftning, utan därtill mot god sed på arbetsmarknaden”, skriver han också i stämningsansökan och begär 200 000 kronor i skadestånd till förbundet.

Konflikten har nu lett till flera stämningar i Arbetsdomstolen. Arbetsgivarna har stoppat en punktstrejk som Hamnarbetarförbundet skulle genomföra i solidaritet med spanska hamnarbetare. Den ansågs vara politisk.

Sveriges Hamnar har också stämt ett tiotal medlemmar i Hamnarbetarförbundet för vild strejk.

Hamnarbetarförbundet har i sin tur stämt AMP Terminals för olaga stridsåtgärder. Nu stämmer man bolagets arbetsgivarorganisation för förhandlingsvägran.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna