Arbetsrätt

Arbetsrätt

Lagman uppmanar regeringen ingripa

Kollision. – Om universitet och högskolor inte vill följa våra beslut kan vi inte tvinga dem.Det säger Petra Lundh, ordförande i Överklagandenämnden för högskolan till Lag & Avtal.

Arbetsrätt

Ovisst överklaga tjänster på högskolan

– Domarna i AD om överklaganden av statliga anställningar har satt fokus på konflikten mellan civil- och offentligrätten, säger Petra Lundh, ordförande i Överklagandenämnden för Högskolan.

Arbetsrätt

”Överklagandenämnden har fortfarande en roll”

EFTER POLISCHEFSDOMEN. Besked om att Polismyndigheten inte behövde följa ett beslut från Överklagandenämnden betyder inte att nämnden har spelat ut sin roll. Det anser Åsa Hollmén, på hr-avdelningen.

Arbetsrätt

”Forskning sätter ljuset på olösta arbetsrättsfrågor”

PROFILEN. I ett till synes ohindrat flöde rör sig dekanen Mia Rönnmar mellan det lilla livet och de stora frågorna. Basen är Lund. Hit tar hon om ett par år den internationella organisationen Ileras nästa världskongress. Mia Rönnmar blir i sommar dess president.

Arbetsrätt

Jurister tvingades till oskäliga villkor

En advokatbyrå tvingade biträdande jurister att skriva på avtal som innebar att deras klienter stannade kvar hos byrån om de slutade. Nu varnas delägarna av Advokatsamfundet.

Arbetsrätt

Forskaren: ”Dags att reformera las”

KARTLÄGGNING. Det strikta svenska anställningsskyddet hämmar landets produktivitet och behöver därför reformeras. Det menar ekonomie doktorn och forskaren Eva Uddén Sonnegård. LO-ekonomen Thomas Carlén är dock kritisk till att det skulle vara en förklaring till minskad produktivitet.