Arbetsrätt

Arbetsrätt

Här är hamnkonfliktens moment 22

STREJK. Hamnarbetarförbundets har erbjudits avtal i utbyte mot fredsplikt. Lag & Avtal kan avslöja att ingen lösning skulle ge förbundet rätt till förhandlingar om medlemmarnas villkor.

Arbetsrätt

”Jävskontrollerna blir för omfattande”

Flera advokatbyråer som har stora företagsklienter undviker att företräda både arbetsgivare och anställda. Jävskontrollerna blir för komplicerade och omfattande.

Arbetsrätt

Dom om övervakning välkomnas

EFTER DOMEN. Europadomstolen slår fast att en arbetsgivare inte fick övervaka en anställd: – Vi har länge efterlyst en lag om arbetstagares personliga integritet, säger Dan Holke, på LO-TCO Rättsskydd.

Arbetsrätt

Konflikträtten utreds efter hamnstrejken

De många punktstrejkerna i Göteborgs containerhamn är bakgrunden till utredningen av konfliktreglerna. Facken är oroliga för ändringar i lagstiftningen, medan arbetsgivarna ser utredningen som nödvändig. Stridsåtgärderna är så kraftfulla att de påverkar BNP, hävdar Svenskt Näringsliv.