Arbetsrätt

Arbetsrätt

”Vi gör ju hela resan tillsammans från början”

PROJEKT. Barnmorskan Elisabet Ulén träffar gravida kvinnor och deras partner. I projektet Min barnmorska ska samma barnmorska följa med från mödravården, genom förlossningen och även i eftervården.

Arbetsrätt

Arbetstidslagen kan avtalas bort

MIN BARNMORSKA. Hela arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. – Men då måste det ske inom ramen för ett centralt kollektivavtal, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Arbetsrätt

Specialavtal ger barnmorskor kontinuitet

Specialavtal. Med ett skräddarsytt avtal för barnmorskorna i projektet Min barnmorska hoppas arbetsgivaren, Karolinska Huddinge, att de ska få minst elva timmars vila samtidigt som vårdformen för första gången i Sverige ska erbjudas 24 timmar om dygnet. På det sättet får familjerna möta samma barnmorska genom hela vårdprocessen.För omvård­nads­chefen och projekt­ledaren Marie Ekborn har den nya arbetsformen inne­burit många utmaningar. För första gången har hon varit med och skrivit ett kollektivavtal med Vårdförbundet.

Arbetsrätt

Tillfälliga vitesförbud nytt redskap för företagen

Med den nya företagshemlighetslagen kan företag använda vitesförbud för att stoppa anställda som har hemlig information från att använda den. – Det används som hot, säger chefsjurist Sara Kullgren på Ledarna.

Arbetsrätt

Högre krav på tydlighet i nya lagen

Den nya företagshemlighetslagen kräver att företagen är tydliga med sina anställda om vad som är hemligt. Det är ofta den springande punkten för företagens del.

Arbetsrätt

Anställda festade i tjänsten – avskedas

Fyra personer anställda inom hemtjänsten i Eslöv gick på fest en lördagkväll i maj – trots att de var i tjänst. Besöken som medarbetarna hade på schemat ställdes antingen in eller kortades ner, rapporterar Sydsvenskan.