4 frågor till Erik Sjödin...

2019-10-17 00:00 Elisabet Örnerborg  
Erik Sjödin är en av författarna till antologin som nyligen har kommit ut på Iustus förlag.

... som tillsammans med Niklas Selberg är redaktör för antologin Lavalgenerationen – 2010-talets doktorsavhandling i arbetsrätt.

1. Varför ville ni ge ut den här boken?

– Vi vill uppmärksamma att det har kommit ett så stort antal doktorsavhandlingar under 2010-talet. 15 personer har disputerat i arbets­rätt mellan 2010 och 2018. Det är ett historiskt oöverträffat antal personer jämfört med de 48 som disputerade under åren 1878 till 2010. Vi ville sprida kunskapen som finns i avhandlingarna, de innehåller viktiga bidrag till att förstå arbetsmarknadens och arbets­livets utveckling och vi ville ge författarna en chans att berätta om sin avhandling och utveckla de centrala tankegångarna. – Bara en av de 15 disputerade hann inte medverka. Att vi har med 14 av 15 känns stort. Vi är glada att vi lyckades samla den nya generationen forskare i antologin.

2. Varför kallar ni 2010-talets forskare för Lavalgenerationen?
– Det finns ingen annan fråga som har diskuterats så mycket under den här tiden som Lavalmålet. Det är det tydligaste exemplet på att arbetsrätten har internationaliserats. Att så har skett går igen i nästan alla avhandlingarna.

3. Arbetsrätten beskrivs i antologins inledande kapitel som polycentrisk. Vad är polycentrisk arbetsrätt rent konkret?
– Att Arbetsdomstolen, såväl som forskaren, måste sammanjämka rättskällor från skilda auktoritetscentrum till en analys som ger övertygande stöd för domslutet, eller slutsatsen. Ta till exempel handskakningsdomen, AD 2018:51. Är det diskriminering när en arbetsgivare bryter anställningsförfarandet sedan den arbets­sökande inte ville skaka hand? Arbetsdomstolen måste då ta hänsyn till EU-rätt, Europakonventionen och svensk diskrimineringslag. Det är en väldig blandning. Eller som i Sava Star-målet, AD 2015:70, som handlade om skadeståndskrav efter stridsåtgärder i en svensk hamn mot ett Panamaregistrerat norskt fartyg. Där fick Arbetsdomstolen väga in EU-domstolens förhands­av­görande, klassisk civilrätt enligt paragraf 36 avtalslagen och medbestämmandelagen för att avgöra om facket var skadeståndsskyldigt.

4. Du är själv en av de 15 som disputerade under 2010-talet. Ditt bidrag i boken heter EU-arbetsrätten i medbestämmandelagen – var det ämnet för din avhandling?
– Ämnet för min avhandling var ett europeiserat arbetstagarinflytande och handlade om hur vi genomfört ett antal EU-direktiv. Jag ville utveckla min tankegång där i mitt bidrag. EU-rätten påverkar medbestämmandet på tre sätt; genom att nya bestämmelser tillkommer, att gamla bestämmelser ändras efter införlivade EU-direktiv eller att en bestämmelse som tidigare har syftat till en sak kan användas på ett annat sätt.

<i>Lavalgenerationen – 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt</i>

Medverkande författare är: Peter Andersson, Mikael Hansson, Ankie Hartzén, Sabina Hellborg, Rasmus Hästbacka, Andrea Iossa, Caroline Johansson, Mpoki Mwakagali, Hanna Pettersson, Niklas Selberg, Erik Sinander, Erik Sjödin, Lena Svenaeus, Kavot Zillén.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna