Advokatbyrå missgynnade föräldraledig receptionist

2013-08-22 09:59 Elisabet Örnerborg  

Receptionisten på advokatbyrån Grünberger Advokater AB krävdes på läkarintyg för att hon vabbat en dag, när sonen var sjuk. Arbetsdomstolen dömer byrån för att ha brutit mot föräldraledighetslagen.

Advokatbyråns receptionist hade anmält att hennes son blivit sjuk och att hon följande dag, den 8 april 2011, var tvungen att vara hemma från jobbet för vård av barn. Personalchefen begärde att hon skulle lämna in ett läkarintyg på att sonen var sjuk. Det gjorde hon inte. Ett par veckor senare fick hon en varning. Varningen gällde att hon varit olovligt frånvarande den dagen hon vabbat och också att hon kommit sent till jobbet vid fyra tillfällen.

Receptionisten menade att hon missgynnats enligt föräldraledighetslagen och fick rätt i tingsrätten. Advokatbyrån överklagade. Men Arbetsdomstolen kom till samma slutsats som tingsrätten.

Kravet att receptionisten skulle lämna in läkarintyg var inte förenligt med föräldraledighetslagen. Det har försvårat för henne att utnyttja sin rätt att vara ledig med föräldrapenning. Byråns inställning att hon bara hade behandlats likadant som andra anställda som misstänks för olovlig frånvaro är inte relevant eftersom det inte var fråga om någon olovlig frånvaro, påpekar Arbetsdomstolen. Hon hade ju beviljats föräldrapenning för den aktuella dagen. Det saknar betydelse att varningen även gällde att hon vid andra tillfällen kommit sent till arbetet.

Men Arbetsdomstolen bestämmer ett något lägre skadestånd än vad tingsrätten kom fram till. Advokatbyrån ska betala 30 000 kronor till kvinnan i allmänt skadestånd och stå för hennes rättegångskostnader såväl i tingsrätten som i Arbetsdomstolen.

Om domen

Arbetsdomstolen dom 63/13, Mål B 114/12

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna