Advokaten: RÅ missar halva juridiken

2015-03-31 10:22 Ann Norrby  
Erik Danhard

Frågan om arbetsgivaren hade berättigade synpunkter på den anställdas arbetsinsatser analyseras varken i domarna eller i överklagandet, skriver advokat Erik Danhard i en kommentar till överklagandet av Krokom-domen.

Erik Danhard, arbetsrättsadvokat, forsätter:

I överklagandet har Riksåklagaren lyft fram psykisk ohälsa som fenomen. Det angelägna arbetet med denna fråga missar dock målet, eftersom beskrivningen och analysen av rättsläget haltar.

Det är inte så att en arbetsgivares enda ansvar och uppgift är den anställdas välmående, som man kan tro om man bara läser överklagandet. Andra intressenter – och arbetsgivaren – har välgrundade förväntningar på att en verksamhet ska fungera. Inom arbetsrätten är en utgångspunkt att arbetsgivaren bestämmer målen för verksamheten och bestämmer hur uppdraget ska utföras.

Arbetsdomstolen skriver i en dom (nr 48/1999): Dessa omständigheter talar för att det ställdes stora krav inte bara på kunskaper utan också på omdöme hos de tjänstemän som hade att medverka i myndighetsutövningen på detta område. Det kan inte råda något tvivel om att en tillsynsverksamhet av detta slag allvarligt försvåras om utomstående intressenter kan konstatera att handläggarna på myndigheten inte kan hantera ärendena och uppträda på ett korrekt sätt. (Se även AD:s domar nr 50/2003 och nr 16/2003).

Riksåklagaren tar i överklagandet utgångspunkt i något annat – nämligen att den anställda fritt ska kunna välja sitt arbete och sitt arbetssätt. Det saknas i domarna och överklagandet helt en analys av i vad mån arbetsgivaren hade berättigade synpunkter på den anställdes arbetsinsatser. Därför missar RÅ halva juridiken, skriver Erik Danhard.

 

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna