Arbetsmiljölagen inspiration till åtgärder mot diskriminering

2014-06-17 14:05 Elisabet Örnerborg  
Catrine Lilja Hansson Foto: Jörgen Appelgren

Särskilda utredaren, AD-chefen Cathrine Lilja Hansson, lämnade i dag sina förslag till aktiva åtgärder mot diskriminering. - Vi hämtade inspiration från reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete och för lönekartläggning, säger hon till Lag & Avtal.

Med undantag för diskrimineringslagens krav på jämställdhetsåtgärder har lagens krav på förebyggande arbete kritiserats. Det var det utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering skulle råda bot på. Diskrimineringslagens krav på förebyggande regler hade kritiserats och det skulle utredningen göra något åt.

- Vi skulle försöka hitta regler som är lätta att tillämpa, säger Cathrine Lilja Hansson, när hon överlämnar utredningen till integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

- Vi vill införa ett systematiskt arbete för aktiva åtgärder mot diskriminering.

Utan att peka ut exakt vad som ska göras föreslår hon att arbetet ska ske i fyra steg, utreda, analysera, åtgärda och följa upp. Fast vissa åtgärder pekas ut som att arbetsgivare och utbildningssamordnare behöver riktlinjer för vad de ska göra för att komma tillrätta med sexuella trakasserier och fortsätta arbeta för en jämn könsfördelning i befattningar.

Utredningen förespråkar årliga lönekartläggningar, som nu också riksdagen bestämt att återinföra. På samma sätt ska arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering göras årligen, menar Cathrine Lilja Hansson. Det blir mer att tänka på för arbetsgivarna men dessa måste ju ändå också hålla det systematiska arbetsmiljöarbetet och lönekartläggningarna i gång.

- Vi tror att det blir enklare, mer som en fortlöpande rutin utan att man behöver uppfinna hjulet igen var tredje år, säger hon.

Förslaget innehåller inget krav på en plan för de aktiva åtgärderna mot diskriminering.

- Det är inte planen som är den aktiva åtgärden utan arbetet med de förebyggande och främjande åtgärderna. Men självklart måste arbetet som görs dokumenteras.

Krav på dokumentation gäller för arbetsgivare med fler än 25 anställda, medan kravet på lönekartläggning föreslås fortsätta gälla för arbetsgivare som har fler än tio anställda.

Reglerna om aktiva åtgärder inom skolans värld ska enligt förslaget flyttas från diskrimineringslagen till skollagen och att skolinspektionen får ta hand om tillsynen där.

DO ska enligt förslaget fortsätta att ha tillsynen över diskrimineringslagen, men har bara tio inspektörer.

- DO behöver mer pengar för att tillsynen ska kunna göras på ett effektivt sätt, säger Cathrine Lilja Hansson.

Förslagen

Utredningsförslagen finns i Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering, SOU 2014:41. Här kan du ladda ner utredningen

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen