Årets lista: Advokatbyråer med specialkompetens inom arbetsrätt

2019-09-19 00:00  

BLEKINGE LÄN

Advokatbyrån Palm & Nilsson, Karlskrona

0455-38 31 80, www.palmnilsson.se

Amber Advokater, Karlskrona

0455-34 11 00, www.amberadvokater.se

Cefyra Advokatbyrå, Sölvesborg

0456-101 30, www.c4advokat.com

DALARNAS LÄN

Advokaterna Nielsen & Lock, Borlänge

0243-22 84 00, www.nielsenlock.se

Advokatfirman Glimstedt, Falun

023-481 00, www.glimstedt.se

Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog, Falun

023-70 58 00, www.sylwan.se

GÄVLEBORGS LÄN

Nordström Advokater, Gävle

026-65 64 00, www.nordstrom­advokater.se

HALLANDS LÄN

Advokaterna Elmgren och Lindgren, Halmstad

035-21 89 55, elmgrenochlindgren.se

Advokatfirman Grönvall, Kungsbacka

0300-190 50, www.advokatfirmangronvall.se

Advokatfirman Sanner & Brink, Kungsbacka

0300-56 80 90 www.sannerbrink.se

Amber advokater, Halmstad

035-15 31 00, www.amberadvokater.se

Crusner Advokatbyrå, Varberg

0340-69 28 00, www.crusner.se

Elison Wahlin Advokatbyrå, Kungsbacka

0300-731 00, www.elisonwahlin.se

JÄMTLANDS LÄN

F Victors Advokatbyrå, Östersund

063-15 04 30, www.victorsadv.se

JÖNKÖPINGS LÄN

Advokatfirman Glimstedt, Jönköping

036-30 67 30, www.glimstedt.se

Advokatgruppen i Jönköping, Jön­köping

036-12 47 20, www.advokatgruppen.nu

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Jönköping

036-35 12 00, wsa.se

KALMAR LÄN

Advokatfirman Glimstedt, Kalmar

0480-44 28 40

Visioner Advokatbyrå, Nybro

0481-106 15, www.visioneradvokatbyra.se

Visioner Advokatbyrå, Oskarshamn

0491-106 05, www.visioneradvokatbyra.se

KRONOBERGS LÄN

Advokat Björn Bergman, Växjö

0708-76 27 71, www.bbjuridik.se

NORRBOTTENS LÄN

Advokatbyrån Rönnblom, Skellefteå

0910-195 00, www.advokat- ronnblom.se

Advokatbyrån Kaiding, Kalix

010-199 08 50, www.kaiding.se

Advokatbyrån Kaiding, Luleå

010-199 08 00, www.kaiding.se

Advokatbyrån Kaiding, Piteå

010-199 07 50, www.kaiding.se

Jan Wennerbrandt Advokatbyrå, Luleå

0920-22 06 70

SKÅNE LÄN

Activa Advokaterna, Helsingborg

042-21 80 70, www.activa- advokaterna.se

Activa Advokaterna, Landskrona

0418-33 23 60, www.activa- advokaterna.se

Advokat Pauline Ottergren, Åkarp

070-364 48 50

Advokat Roland Tidén, Malmö

040-12 03 04

Advokatbolaget MBO, Lund

046-12 14 20, www.advokatbolaget.se

Advokatbyrån Christina Cederskär, Eslöv

0413-600 20

Advokatbyrån Katarina Colliander, Lund

046-13 49 60

Advokatbyrån Limhamns­juristen, Limhamn

040-611 90 02, www.limhamnsjuristen.se

Advokatbyrån Sigeman & Co, Malmö

040-665 55 00, www.sigeman.se

Advokaten Claes Sandberg, Smygehamn

040-97 54 80

Advokaterna A & Partners, Malmö

040-23 81 16, www.apartners.se

Advokaterna Holm & Åberg, Malmö

040-611 20 03, www.holm-aberg.se

Advokaterna Nordquist & Ståhlnacke, Helsingborg

042-13 38 00, advns.se

Advokaterna Peyron, Helsingborg

042-14 40 75, peyron.se

Advokaterna Sverker och Mia Reich Sjögren, Båstad

0431-761 20, www.reichsjogren.com

Advokatfirman Bagger, Helsingborg

042-21 01 05, www.advokatfirman­bagger.se

Advokatfirman Christer Jakobsson, Malmö

040-611 31 90

Advokatfirman Claes Olof Englund, Höllviken

070-684 55 60, www.advokatenglund.se

Advokatfirman Collin Foyen & Co, Malmö

040-796 09, www.collinfoyen.se

Advokatfirman Delphi, Malmö

040-660 79 00, www.delphi.se

Advokatfirman dNovo, Helsingborg

010-788 18 60, www.dnovolaw.com

Advokatfirman Hemzelius Fransson, Lund

046-14 40 00, www.hemzelius- fransson.se

Advokatfirman Hemzelius Fransson, Malmö

040-42 11 10, www.hemzeliusfransson.se

Advokatfirman Juhlin & Partners, Helsingborg

042-24 32 40, www.juhlinpartners.se

Advokatfirman Leif Zander, Helsingborg

042-13 88 60

Advokatfirman Lennart Nilsson, Helsingborg

042-22 22 29, www.advnilsson.se

Advokatfirman Lindahl, Helsingborg

042-17 53 00, www.lindahl.se

Advokatfirman Lindahl, Malmö

040-664 66 50, www.lindahl.se

Advokatfirman Louise Ahlström, Skanör

040-611 81 31

Advokatfirman Malmros, Malmö

040-630 63 60, www.advokat-malmros.nu

Advokatfirman Maria Onaca, Malmö

040-24 04 12

Advokatfirman Mellemsaether, Lund

046-18 21 90

Advokatfirman Sebelius-Frost, Båstad

073-987 74 89

Advokatfirman Sven-Eric Ohlsson, Malmö

040-20 02 40, www.seoadvokater.se

Advokatfirman Thelma Carvenius, Skivarp

070-492 11 23

Advokatfirman Vinge, Malmö

010-614 55 00, www.vinge.se

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson, Båstad

0431-728 90, www.wagenius.com

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson, Helsingborg

042-19 96 60, www.wagenius.com

Advokatfirman Wilensky, Malmö

040-617 01 00, www.advokatwilensky.se

Advokatfirman Wåhlin, Malmö

010-129 00 00, www.wahlinlaw.se

AskLundgren & Fugleberg Advokater, Malmö

010-483 58 00, www.askfugleberg.se

Cefyra Advokatbyrå, Kristianstad

044-21 07 70, www.c4advokat.com

Foyen Advokatfirma, Malmö

040-661 56 50, www.foyen.se

Fredersen Advokatbyrå AB, Malmö

040-10 97 90, www.fredersen.se

Nerle Jonsson Lindeblad Advokatbyrå, Helsingborg

042-13 69 00, njla.se

KBM advokatbyrå, Malmö

040-12 22 12, kbmlaw.se

Kron Advokater, Malmö

040-627 07 20, www.kronadvokater.se

Luterkort Advokatbyrå, Malmö

040-10 33 90, www.luterkort.se

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Malmö

040-698 58 00, www.mannheimer­swartling.se

MAQS Advokatbyrå, Malmö

040-664 25 00, www.maqs.se

Maxwell Advokatbyrå, Malmö

070-645 38 77, www.maxwell- advokater.se

Moll Wendén Advokat­byrå, Malmö

040-665 65 00, www.mollwenden.se

Nerle Jonsson Lindeblad Advokat­byrå, Helsingborg

042-13 69 00, njla.se

Setterwalls Advokatbyrå, Malmö

040-690 04 00, www.setterwalls.se

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Helsingborg

042-453 79 00, www.wsa.se

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Malmö

040-685 20 00, www.wsa.se

STOCKHOLMS LÄN

7wise Advokatbyrå, Stockholm

08-796 77 00, www.7wise.se

Advance Advokatbyrå Stefan Flemström, Täby

08-473 72 03, www.advance­advokatbyra.se

Advokat Lars Viklund, Enskede

08-659 41 28

Advokat Nils Högström, Stockholm

08-545 200 67, www.hogstrommoller.se

Advokatbyrån Anders Broberg, Norrtälje

08-661 01 27, www.andersbroberg.com

Advokatbyrån Bengt Bråstad, Stockholm

08-545 206 00, www.abbb.se

Advokatbyrån D’Oliwa, Stockholm

08-650 45 10, doliwa.se

Advokatbyrån Johan Tamm, Stockholm

08-611 11 00

Advokatbyrån Torbjörn Lundquist, Stockholm

08-650 54 70, www.torbjorn- lundquist.se

Advokaterna Bigosinski & Bigosinska, Stockholm

08-663 20 40

Advokatfirma DLA Piper Sweden, Stockholm

08-701 78 00, www.dlapiper.se

Advokatfirma Magnus Dahlgren & Partners, Stockholm

08-562 045 40, dlaw.se

Advokatfirma Norden Stockholm, Stockholm

08-667 85 85, www.nordenstockholm.se

Advokatfirman Allians, Stockholm

08-555 405 00, www.allians.se

Advokatfirman Athena, Stockholm

08-650 33 12, www.advokatfirman­athena.se

Advokatfirman Attoff Law, Stockholm

08-651 60 70, www.attofflaw.se

Advokatfirman Axelsson & Karlsson, Stockholm

08-411 58 57, www.axelssonkarlsson.se

Advokatfirman Carler, Stockholm

08-522 532 00, www.carler.se

Advokatfirman Cederquist, Stockholm

08-522 065 00, www.cederquist.se

Advokatfirman Delphi, Stockholm

08-677 54 00, www.delphi.se

Advokatfirman Devlet, Stockholm

08-673 51 80, www.devlet.se

Advokatfirman Eldrimner, Stockholm

08-551 145 50, www.eldrimner.se

Advokatfirman Fallberg, Stockholm

0736-38 80 61, fallberglaw.com

Advokatfirman Fidelity, Farsta

08-34 88 04, www.advokatfirman- fidelity.se

Advokatfirman Fylgia, Stockholm

08-442 53 00, fylgia.se

Advokatfirman Gärde & Partners, Stockholm

08-660 00 41, www.gardepartners.se

Advokatfirman Hammarskiöld & Co, Stockholm

08-578 450 00, www.hammarskiold.se

Advokatfirman JLG AB, Saltsjöbaden

070-817 98 00

Advokatfirman Kjell Eriksson, Stockholm

08-654 90 70

Advokatfirman Lexum, Täby

08-792 90 90

Advokatfirman Mont­gomery, Stockholm

08-654 59 40, www.montgomery.se

Advokatfirman Nova, Stockholm

08-566 366 00, nova.se

Advokatfirman Per-Olof Söderberg, Danderyd

070-815 46 67

Advokatfirman Sinikka Tiri Litby, Stockholm

08-24 29 90

Advokatfirman Skarborg & Partners Stockholm

08-663 71 00, www.skarborg.se

Advokatfirman Tocklin & Son, Stockholm

08-506 361 76, www.tocklinochson.se

Advokatfirman Törngren Magnell, Stockholm

08-400 28 300, www.torngren- magnell.com

Advokatfirman Upsala Juridiska byrå, Sollentuna

08-505 330 17, www.aujb.se

Advokatfirman Vinge, Stockholm

08-614 30 00, www.vinge.se

Advokatfirman W&Ö, Stockholm

08-555 986 00, www.adv-w-o.se

Advokatfirman Wennerklint, Stockholm

08-505 651 20 www.wennerklint.se

Advokathuset Rickard Appelberg, Stockholm

08-22 33 70

Advokatlaget, Stockholm

08-128 952 00 www.advokatlaget.se

Ahlström Advokatbyrå, Stockholm

08-505 652 60, ahlstrom­advokat.se

Baker & McKenzie Advokatbyrå, Stockholm

08-566 177 00, bakermckenzie.com/ Sweden

Bird & Bird Advokat, Stockholm

08-506 320 00, www.twobirds.com

Björn Gärdes Advokatbyrå, Nacka

08-679 70 95, www.bjorngarde.se

Bonde Barzey Advokatbyrå, Stockholm

08-611 54 00, www.bondebarzey.com

C J Advokatbyrå, Stockholm

08-411 22 52, www.cjadvokat.se

Certa Advokatbyrå, Stockholm

08-14 57 70, www.certalaw.se

Christensson & Roth Advokater, Stockholm

08-545 070 60, www.crlaw.se

Cirio Advokatbyrå, Stockholm

08-527 916 00, www.cirio.se

Cross Advokater, Stockholm

08-411 33 45, www.crossadvokater.se

Crusner Advokatbyrå, Stockholm

08-773 21 00, www.crusner.se

Danowsky & Partners Advokatbyrå, Stockholm

08-555 677 00, www.danowsky.se

Elmzell Advokatbyrå, Stockholm

08-21 16 04, www.elmzell.se

EmpLaw Advokater, Stockholm

08-795 80 30, www.emplaw.se

Endsjö Advokatfirma, Stockholm

010-333 35 05, www.endsjo.se

Engelbrekts Advokat­byrå, Stockholm

08-611 99 11

Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Stockholm

08-545 322 00, www.eversheds- sutherland.se

Foyen Advokatfirma, Stockholm

08-506 184 00, www.foyen.se

Futurum Advokatbyrå, Stockholm

08-19 95 52, www.futurumadvokat.se

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Stockholm

08-670 66 00, www.gda.se

Hamilton Advokatbyrå, Stockholm

08-505 501 00, www.hamilton.se

Hannes Snellman Advokatbyrå, Stockholm

0760-000 000, www.hannessnellman.com

Hedvalls Advokatbyrå, Stockholm

08-679 80 90, www.hedvalls.se

Hellström Advokatbyrå, Stockholm

08-22 09 00, www.hellstromlaw.com

Hestra Advokatbyrå, Stockholm

08-21 00 78, www.hestraadvokat.se

Holmqvist & Partners Advokatbyrå, Stockholm

070-409 003 90, www.holmqvist- partners.se

Juristcenter, Advokatfirman Tino Goetze, Bromma

08-704 02 40

Karin Ericsson Advokatbyrå, Stockholm

08-644 97 70

Kihlstedts Advokat­byrå, Stockholm

08-661 68 00, www.kihlstedts.se

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat, Stockholm

08-505 646 00, www.kilpatrick- townsend.se

Kriström Advokatbyrå, Stockholm

08-545 030 70, www.kristrom.se

Legio Advokatfirma, Stockholm

08-678 60 50, www.legio.se

Lewis Langley & Partners Advokatbyrå, Stockholm

08-411 36 06, www.lewislaw.se

Lex Advokatbyrå, Stockholm

08-545 689 50, www.lexadvokatbyra.se

Lindskog Malmström Advokatbyrå, Stockholm

08-599 290 00, www.lmlaw.se

Linklaters Advokatbyrå, Stockholm

08-665 66 00, www.linklaters.com

Maison Advokatbyrå, Stockholm

08-721 51 11

Magnusson Advokat­byrå, Stockholm

08-463 75 00, www.magnusson- law.com

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Stockholm

08-595 060 00, www.mannheimer­swartling.se

NBW Advokatbyrå, Stockholm

08-545 700 40, www.nbw.se

Next Advokater, Stockholm

08-440 30 30, www.nextlaw.se

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå, Stockholm

08-545 214 00, www.nihlmark.se

Ramberg Advokater, Stockholm

08-546 546 00, www.ramberglaw.se

Robert Lakatos Advokat, Stocksund

073-358 13 73

Roschier Advokatbyrå, Stockholm

08-553 190 00, www.roschier.com

Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå, Stockholm

08-21 11 65, www.ralegal.se

September Advokat­byrå, Stockholm

08-519 779 77, www.septadvokat.se

Setterwalls Advokat­byrå, Stockholm

08-598 890 00, www.setterwalls.se

Swedbergs Advokat­byrå, Stockholm

08-31 62 80, www.swedbergs.se

Time Advokatbyrå, Stockholm

08-555 099 80, www.timelaw.se

Unnebäck & Steenberg Advokabyrå, Stockholm

08-515 117 71, www.unneback- steenberg.se

Vernia Advokatbyrå, Stockholm

08-86 17 03, www.vernia.se

Walhagen Advokatbyrå, Stockholm

08-586 335 20

Wallin Olofsson Advokatbyrå, Stockholm

070-374 79 93

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Stockholm

08-407 88 00, www.wsa.se

Westerberg & Järund Advokatbyrå, Stockholm

08-440 90 90, www.westjar.se

White & Case, Stockholm

08-506 323 00, www.whitecase.com

Wistrand Advokatbyrå, Stockholm

08-507 200 00, www.wistrand.se

Zenit Advokatbyrå, Stockholm

08-450 44 50, www.zenitlaw.se

SÖDERMANLANDS LÄN

Advokatbyrå Rolf Matsson, Nyköping

0155-21 38 00, matsson.nu

UPPSALA LÄN

Advokatfirman Arne de Bourgh, Uppsala

018-50 59 90, www.advokatadb.se

Advokatfirman Berlin, Bålsta

0171-46 70 19, www.berlin.se

Advokatfirman Falah Rasul, Uppsala

018-15 52 55, www.falahrasul.com

Advokatfirman Lindahl, Uppsala

018-16 18 50, www.lindahl.se

Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå, Uppsala

018-18 50 30, aujb.nu

Ahlford Advokatbyrå, Uppsala

018-18 90 00, www.ahlford.se

Nordström Advokater, Uppsala

018-15 76 80, www.nordstrom­advokater.se

VÄRMLANDS LÄN

Advokatfirman Allians, Karlstad

054-15 73 10, www.allians.se

Ahlford Advokatbyrå, Karlstad

054-19 53 50, www.ahlford.se

Hamilton Advokatbyrå Karlstad, Karlstad

054-21 25 35, www.hamiltonkarlstad.se

Werners Advokatbyrå, Karlstad

054-18 54 30, werners.se

VÄSTER­BOTTENS LÄN

Advokatbyrån Kaiding, Skellefteå

010-19 90 600, www.kaiding.se

Advokatbyrån Kaiding, Umeå

010-19 90 700, www.kaiding.se

VÄSTMANLANDS LÄN

Advokatbyrån Charlotte Rudebeck, Västerås

021-13 77 00

Advokatfirman Landerdahl & Partners, Västerås

021-18 88 20, www.advokatlanderdahl.se

Advokatfirman Modern Juridik, Västerås

010-810 45 67, www.mj.se

Advokatfirman Peter Lindström, Västerås

021-12 81 80

Advokatlaget, Västerås

021-80 00 15

Mälaradvokaterna, Västerås

021-13 24 40, www.malar­- advokaterna.se

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Advokat Dan Bullarbo, Göteborg

070-620 23 00, www.advokatbullarbo.se

Advokat Magnus Brorsson, Göteborg

031-711 51 80, brorsson.net

Advokat Malin Wassén Kjellberg, Uddevalla

0522-170 01, www.advokatmwk.se

Advokat Pontus Ljunggren, Skövde

0500-74 98 00

Advokataktiebolaget Nordic Law, Göteborg

031-81 51 00, nordiclaw.se

Advokatbyrån Almer, Skövde

0522-125 50, www.advokatmoselius.se

Advokatbyrån Almer, Skövde

0500-41 06 05, www.advokatalmer.com

Advokatbyrån Björn Sjölander, Göteborg

031-711 93 40

Advokatbyrån Granit, Göteborg

031-701 54 90, www.adv-granit.se

Advokatbyrå J O Nielsen, Göteborg

031-52 40 00, www.jon-advokat.se

Advokatbyrån Tove Rolfsdotter, Göteborg

031-701 20 00, www.advokaterna.net

Advokaterna Bernling, Boberg, Ceder, Vänersborg

0521-662 00, www.advokaternabbc.se

Advokatfirman ABC, Göteborg

0704-15 35 17

Advokatfirman Aldo, Göteborg

031-789 41 20, www.advokat- firmanaldo.se

Advokatfirman Alf Lindqvist, Alingsås

0322-63 71 10, www.advokat- lindqvist.se

Advokatfirman Delphi, Göteborg

031-10 72 00, www.delphi.se

Advokatfirman dNovo, Göteborg

010-788 18 60, www.dnovolaw.com

Advokatfirman Glimstedt, Göteborg

031-710 40 00, www.glimstedt.se

Futurum Franzén, Göteborg

031-80 67 60

Advokatfirman Lindahl, Göteborg

031-799 10 00, lindahl.se

Advokatfirman Ljung, Göteborg

031-17 42 60, www.advokatfirman- ljung.se

Advokatfirman Morris, Göteborg

010-722 36 00, www.morrislaw.se

Advokatfirman Osvath, Göteborg

031-13 61 40

Advokatfirman Vinge, Göteborg

010-614 10 00, vinge.com

Advokatfirman Wåhlin, Göteborg

010-129 00 00, www.wahlinlaw.se

Allmänna Advokat­byrån, Göteborg

031-80 37 20, www.allmanna- advokatbyran.se

Cross Advokater, Göteborg

031-15 50 20, www.crossadvokater.se

Crusner Advokatbyrå, Alingsås

0322-30 73 00, crusner.se

Crusner Advokatbyrå, Borås

033-430 16 60, crusner.se

Crusner Advokatbyrå, Göteborg

031-774 21 00, crusner.se

Crusner Advokatbyrå, Uddevalla

0522-125 70, crusner.se

Ejder Advokatbyrå, Göteborg

031-383 82 00, www.ejderadvokat.se

Engström & Hellman Advokatbyrå, Göteborg

031-757 99 00, engstromhellman.se

Folke Brandt Advokatbyrå, Göteborg

031-711 34 78

Foyen Advokatfirma, Göteborg

031-743 20 60, www.foyen.se

Front Advokater, Göteborg

031-10 76 00

Göteborgs Advokat­byrå, Göteborg

031-17 96 30, gbgab.se

Halldin Advokater, Göteborg

031-339 45 00, www.halldinadvokater.se

Hestra Advokatbyrå, Göte­borg

031-774 00 18, www.hestraadvokat.se

Kjessler & Nolby Advokatbyrå, Göteborg

031-80 63 20, www.kmnadvokat.se

Lagbergs Advokatbyrå, Göteborg

031-17 07 70, www.lagbergs.se

Litigate Advokat- Aktie­bolag, Göteborg

031-15 15 30, www.litigate.se

Magnusson Advokat­byrå, Göteborg

031-755 20 00, www.magnussonlaw.com

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg

031-355 16 00, www.mannheimerswartling.se

MAQS Advokatbyrå, Göteborg

031-10 20 30, maqs.se

Meijer Advokatbyrå, Göte­borg

031-724 43 35, www.meijeradvokat- byra.se

Mirlex Advokatbyrå, Göte­borg

031-711 77 15, www.mirlex.se

Odevall Advokatbyrå, Göteborg

031-20 06 30, www.odevall-law.se

Partille Advokatbyrå, Sävedalen

031-26 20 05

Rosengrens Advokat­byrå, Göteborg

031-701 20 00, www.rosenlaw.se

Setterwalls Advokat­byrå, Göteborg

031-701 17 00, www.setterwalls.se

Swedbergs Advokat­byrå, Göteborg

031-17 62 80, www.swedbergs.se

Wesslau Söderqvist Advokat­byrå, Borås

033-21 15 30, www.wsa.se

Wistrand Advokatbyrå, Göteborg

031-771 21 00, www.wistrand.se

ÖREBRO LÄN

Advokatfirman Glimstedt, Örebro

019-16 65 80, www.glimstedt.se

Advokatfirman Lindahl, Örebro

019-20 89 00, lindahl.se

Advokatfirman Modern Juridik, Örebro

010-810 45 67, www.mj.se

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Advokatfirman Delphi, Linköping

013-35 62 00, delphi.se

Advokatfirman Delphi, Norrköping

011-28 55 00, delphi.se

Advokatfirman Glimstedt, Norrköping

011-12 92 00, www.glimstedt.se

Advokatfirman Sandberg & Partners, Linköping

013-23 68 80, www.sandbergpartners.se

Avenir Advokater AB, Norrköping

011-10 37 10, www.aveniradvokater.se

Crusner Advokatbyrå, Linköping

013-31 10 00, crusner.se

Crusner Advokatbyrå, Motala

0141-44 05 50, crusner.se

Fotnot: Listan på advokatbyråer med specialkompetens bygger huvudsakligen på Advokatsamfundets matrikel.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna