Avtalsfriheten inskränks med ännu en EU-dom

2010-08-18 13:44 Elisabet Örnerborg  

EU-domstolens dom mot Tyskland från i somras är en fortsättning på Laval-problemet, menar LO-juristen Claes-Mikael Jonsson. (Domen refereras utförligt i nästa nummer av Lag & Avtal)

EU-domstolen dömde Tyskland för fördragsbrott den 15 juli efter att EU-kommissionen hade väckt talan. Tysk lag tillåter kommunala myndigheter och företag att, enligt kollektivavtal utan föregående upphandling, sluta avtal med försäkringsinstitut om de kommunalanställdas tjänstepensioner. Det är i strid med direktiven om offentlig upphandling. EU-domstolens dom innebär att direktiven ska tillämpas även i sådana fall. Undantaget för anställningsavtal ska tolkas snävt och inte omfatta tjänster som baserar sig på kontrakt mellan arbetsgivare och försäkringsbolag.

Det här är ännu en dom som inverkar skadligt på förhållandet mellan parterna i Europa enligt Europafackets generalsekreterare John Monks.

– Den mörka serien av domar som började med Viking- och Laval-målen är långt ifrån över, säger John Monks i en kommentar till domen.
 

LOs jurist Claes-Mikael Jonsson:

– Domen är en direkt inskränkning av parternas autonomi.

Claes-Mikael Jonsson ser den tyska domen som en fortsättning på Laval-problemet, detta trots att man i den här domen använde sig av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009.
 

– Det är oroväckande att Lissabonfördraget inte har ändrat något.  Vi håller på att tillsätta en grupp som ska analysera vilka konsekvenserna blir för Sverige.
 

Både Sverige och Danmark, som har liknande system för förvaltning av tjänstepension baserade på kollektivavtal uttalade stöd för Tyskland i mål C-271/08.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen