Danska rätten får avgöra Karstens öde

2014-12-19 12:11 Elisabet Örnerborg  

EU-domstolens svar på den danska rättens frågor i fallet med den uppsagda förskolläraren Karsten Kaltolft, 160 kg, kom i går på torsdagen: Fetma kan vara ett funktionshinder i likabehandlingsdirektivets mening.

-Det är en bra dom för människor i min situation, säger Karsten Kaltoft, efter att vi kommit överens om att tala engelska.

Karsten Kaltoft fick först en tidsbegränsad anställning som dagbarnvårdare för att passa barn i sitt eget hem i den danska kommunen Billund. Från och med 1998 blev han fast anställd och fortsatte som dagbarnvårdare till dess att han sades upp på grund av arbetsbrist, "mot bakgrund av det sjunkande antalet barn", hösten 2010.

Själv är han övertygad om att uppsägningen berodde på hans fetma, varför skulle just han och bara han annars sägas upp. Dessutom menade han i Lag & Avtal 7/14 att hans chef sagt att hans fetma var ett problem när hon meddelade honom att hans anställning skulle upphöra.

Hans fackförbund väckte talan vid en domstol i Kolding och menade att Karsten Kaltoft hade diskriminerats på grund av sin fetma och att han därför hade rätt att få diskrimineringsersättning. Domstolen förklarade målet vilande i väntan på svar från EU-domstolen. Strider det emot EU-rätten att diskriminera på grund av fetma och kan fetma betraktas som ett funktionshinder?

Någon allmän princip om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av fetma som sådan finns inte i EU-rätten, svarar EU-domstolen. Men fetma kan vara ett funktionshinder, förutsatt att den lett till varaktiga fysiska, psykiska eller mentala skador som hindrar personens fulla och verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra arbetstagare. Danska rätten får nu avgöra om dessa villkor är uppfyllda i fallet med Karsten Kaltoft.

Men det är inte bara om funktionshindret har gjort det omöjligt att arbeta i sitt yrke utan även när det har medfört svårigheter att utöva yrket, som kraven på likabehandling är aktuella, påpekar EU-domstolen. Likabehandlingsdirektivet syftar ju till att funktionshindrade ska kunna delta i arbetslivet. Huruvida personen bidragit till sitt funktionshinder eller inte spelar ingen roll.

Karsten Kaltoft kör numera lastbil, men han ser fram emot att frågan om kommunen diskriminerade honom på grund av hans fetma tas upp i den nationella rätten på nyåret.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna