DO: Fel med allmänt slöjförbud

2010-12-01 11:02 Elisabet Örnerborg  
Kvinnan på bilden bär en niqab, en ogenomskinlig slöja. Foto: Fred Ernst/AP Photo/Scanpix

Att genom ett generellt beslut mot niqab utestänga en elev från undervisningen är visserligen fel. Men ombudsmannen går inte vidare med ärendet, bland annat eftersom eleven kunnat gå färdigt utbildningen.

Den elev som anmälde att hon diskriminerades för att hon inte fick bära niqab i skolan har nu, nära två år senare, fått svar från DO Katri Linna.

Det var när hon började på barn- och fritidsprogrammet vid ett vuxengymnasium i Stockholm i januari 2009, som hon fick veta att hon inte fick dölja sitt ansikte i klassrummet eller i kontakt med skolans personal.

Heltäckande slöja hindrar det pedagogiska uppdraget att förmedla kunskap och är en säkerhetsrisk, menade skolan. Förbudet grundades på Skolverkets beslut från 2003, enligt vilket skolar har möjlighet att förbjuda burka i samband med undervisningen. Ett beslut som även får anses gälla niqab, då skillnaden mellan de båda slöjorna är marginell, menar DO.

I väntan på Diskrimineringsombudsmannens beslut fick eleven dock fortsätta sin utbildning. Just att hon kunnat genomföra utbildningen på ett bra sätt, tyder på att förbudet inte var berättigat, menar Katri Linna. Men det visar också att det inte är självklart att hon blev missgynnad. Dessutom ger Skolverkets beslut skolan stöd för sitt förbud, även om skolan borde ha tagit hänsyn till att diskrimineringsskyddet inom utbildningsväsendet har utökats efter 2003.

Det är därför ”osäkert om en domstol skulle finna att du utsatts för sådan diskriminering som ger rätt till diskrimineringsersättning”, skriver Katri Linna i sitt beslut den 30 november 2010. För att DO ska driva ett ärende vidare ska det också innehålla principiellt viktiga frågor för samhället i stort eller för den aktuella individen. I de få fall den här frågeställningen aktualiserats tycks skolorna ha kunnat hitta praktiska lösningar i enlighet med diskrimineringslagens intentioner, resonerar Katri Linna. DO tänker inte väcka talan i domstol och avslutar därmed ärendet.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna