DO stämmer företag som nobbade 50-åring

2014-12-03 10:01 Tiina Demargne  
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Kvinnan sökte jobbet som konsultchef. Men hon var för gammal, hävdade arbetsgivaren som nu har en stämningsansökan från DO att vänta.

Kvinnan, som är i 50-årsåldern, mejlade CV och personligt brev till rekryteringsföretaget. Redan dagen efter fick kvinnan svaret att hon inte var aktuell för tjänsten som konsultchef. Arbetsgivaren sökte personer i början av karriären, i 25-30-årsåldern. 

I Diskrimineringsombudsmannens utredning har rekryteringsföretaget angett att svaret var ett olyckligt misstag som bottnade i ett missförstånd mellan rekryteringsföretaget och arbetsgivaren. Även arbetsgivaren har hävdat att ålderskravet inte stämde överens med den kravprofilen.

Enligt DO har dock arbetsgivaren ett ansvar för den åldersdiskriminering av kvinnan som har inträffat. DO förbereder nu en stämning mot företaget.

– Det är viktigt här att peka på det stränga ansvar som en arbetsgivare har att tillse att en arbetssökande inte diskrimineras. Även om arbetsgivaren på något sätt har delegerat sitt ansvar, till exempel till ett rekryteringsföretag, så ska det företagets handlande likställas med arbetsgivarens, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Rekryteringsföretag likställs med arbetsgivare

Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera den som söker arbete hos arbetsgivaren. Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör en arbetssökande ska den likställas med arbetsgivaren. (DL 2 kap. 1 §)

I lagens förarbeten framkommer dessutom att om en arbetsgivare anlitar så kallade headhunters eller rekryteringsföretag för att sköta ett anställningsförfarande så ska även deras handlande likställas med arbetsgivarens. (Prop. 2007/08:95) Källa: DO

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen