Hillevi Engström ställs till svars om skräpjobben

2011-11-09 11:24 Elinor Torp  

UPPDATERAD. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström vill inte svara på om det är lämpligt att i flera år arbetsträna med elektronikåtervinning. Men ministerns pressekreterare Cherine Khalil svarar per mejl på Arbetarskydds övriga frågor.

Är det meningen att personer med funktionshinder eller nedsatt arbetsförmåga ska stå och plocka isär tv-apparater i 15, 16 år – som arbetsträning?

- Generellt gäller för alla OSA-anställningar att arbetsuppgifterna ska anpassas till den anställdes behov och förutsättningar. Det är svårt att kommentera det enskilda fallet men de insatser, exempelvis utbildning, arbetshjälpmedel och kamratstöd, som man kommit överens om när anställningen påbörjades ska följas upp regelbundet. Uppföljningarna ska vara ett stöd för både den anställde och arbetsgivaren, och är en förutsättning för att stödja en övergång till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, skriver Cherine Khalil.

LCD-skärmar innehåller lysrör med kvicksilver som ofta går sönder i demonteringen. Är det en bra ingång till den reguljära arbetsmarknaden?

- Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och att arbetsmiljön är god. Det är Arbetsförmedlingen som sedan ska verka för att den som har skyddat arbete övergår till en annan anställning.

Vad har ni gett för direktiv till Arbetsförmedlingen?

- Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare är en arbetsmarknadspolitisk insats som arbetsförmedlingen anvisar till. För att anvisning ska kunna ske ska det vara klart att personen som får OSA ska få lön och andra anställningsförmåner som följer av eller är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Arbetsmiljön ska också vara tillfredsställande och uppfylla de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen.

Vad ska ingå i en OSA-anställning?

- Arbetsgivaren, arbetsförmedlingen, personen som ska få OSA och den lokala fackliga organisationen ska underteckna en överenskommelse, där insatser ska anges, exempelvis utbildning, arbetshjälpmedel och kamratstöd, som är avsedda att utveckla och öka personens arbetsförmåga och möjligheter att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska verka för att den som har skyddat arbete övergår till en annan anställning, avslutar Cherine Khalil.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna