”Intresset för arbetsrätt har ökat tydligt”

2015-10-09 15:52 Anna Wahlgren  

Studenternas intresse för arbetsrätt har ökat successivt de senaste åren, visar Lag & Avtals rundringning till de största universiteten.

Mia Rönnmar, professor i civilrätt, Lunds universitet

1. Hur jobbar ni för att öka studenternas intresse för arbetsrätt?

- Vi har en stor och livaktig forskningsmiljö i arbetsrätt. Många olika lärare, med olika arbetsrättslig expertis och intresseområden, deltar i undervisningen på grundkurs- och fördjupningskursnivån. Pedagogiken är inriktad på problemlösning och studentaktivitet, vi lyfter dagsaktuella och samhällsrelevanta frågor i undervisningen. Vi involverar också arbetsrättspraktiker i undervisningen, anordnar yrkeslivsinformation och berättar om lärarnas engagemang i statliga utredningar, remisser och expertarbete för EU:s institutioner, Europarådet och ILO.

2. Hur har intresset för arbetsrätt utvecklats genom åren?

- Intresset för arbetsrätt har ökat tydligt under årens lopp och vi har en god tillströmning till de arbetsrättsliga fördjupningskurserna inför examensarbetet. Studenterna kombinerar gärna fördjupade studier i arbetsrätt med studier i till exempel mänskliga rättigheter, EU-rätt, avtalsrätt, associationsrätt och familjerätt.

3. Vilken "typ" av studenter väljer arbetsrätt?

- Engagerade, samhällsintresserade och självständiga studenter, som ofta har ett stort intresse för internationella, europeiska och komparativa perspektiv.

4. Vad vill studenterna ha ut av sitt arbetsliv, enligt er uppfattning?

- De satsar på spännande karriärer, men också på meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, där deras kunskaper kan göra skillnad.

5. Vad skiljer er fakultets sätt att arbeta med arbetsrätt från andra juridiska fakulteter runt om i landet?

- Vår undervisning är forskningsanknuten och på grundkursnivå studerar vi arbetsrätt tillsammans med socialförsäkringsrätt och familjerätt. Vi belyser kopplingarna mellan de olika rättsområdena, liksom samspelet med EU-rätten. På fördjupningskursnivå erbjuder vi ett flertal olika kurser, exempelvis individuell arbetsrätt, kollektiv arbetsrätt och praktisk process- och tvistelösning.

 

”Arbetsrätten har blivit mer kommersiell”

Mats Glavå, docent, Göteborgs universitet

1. Hur jobbar ni för att öka studenternas intresse för arbetsrätt?

- Jag kan inte säga att vi drar studenterna åt något särskilt håll. Vi undervisar på juristprogrammet och studenterna får själva välja inriktning.

2. Hur har intresset för arbetsrätt utvecklats genom åren?

- Det är en stor skillnad i dag, jämfört med när jag började undervisa på institutionen för 30 år sedan. Det är ett markant större intresse för arbetsrätt i dag. Tidigare lockade ämnet studenter som var intresserade av de sociala och fackliga aspekterna av arbetsrätten. I dag väljer dessutom kommersiellt orienterade studenter arbetsrätt.

3. Vilken "typ" av studenter väljer arbetsrätt?

- Förr ansågs arbetsrätt vara ett vänsterämne. I dag hittar alla slags studenter till oss. Arbetsrätten har ju blivit mer kommersiell. Arbetsgivarna måste ha koll på arbetsrätten, annars kommer det att kosta dem pengar. Därför är ju även de stora byråerna specialiserade på arbetsrätt. Ämnet har alltså breddats, och det har också studenturvalet.

4. Vad vill studenterna ha ut av sitt arbetsliv, enligt er uppfattning?

- Där har jag ingen uppfattning.

5. Vad skiljer er fakultets sätt att arbeta med arbetsrätt från andra juridiska fakulteter runt om i landet?

- En västenlig skillnad är att vi har en egen, obligatorisk kurs i arbetsrätt redan i grundblocket. Dessutom tar vi ett pedagogiskt grepp på ämnet genom att presentera arbetsrätten från arbetsgivarens perspektiv, utifrån de friheter som arbetsgivaren berövas genom lagstiftningen.

 

”Engagemang, bekräftelse, god ekonomi”

Annika Blekemo, biträdande kursföreståndare i arbetsrätt, Stockholms universitet

1. Hur jobbar ni för att öka studenternas intresse för arbetsrätt?

- Vi vinnlägger oss om att ta in olika sidor av arbetsrätten i undervisningen och även samarbeta med parterna på arbetsmarknaden. Vi integrerar forskning i undervisning samt satsar även på att studenterna skall pröva arbetsrätt i praktisk tillämpning.

2. Hur har intresset för arbetsrätt utvecklats genom åren?

- Vi märker en alltmer stigande popularitet. Intresset är stigande mycket tack var EU-rättens inverkan och diskrimineringsfrågorna.

3. Vilken "typ" av studenter väljer arbetsrätt?

- Alla möjliga ”typer”, vi har både studenter som intresserar sig för den sociala dimensionen, till exempel diskriminering och skydd, och studenter som finner den kommersiella arbetsrätten mer intressant. Men vi har även studenter som intresserar sig för de komplicerade rättsliga frågorna likväl som de processuella aspekterna.

4. Vad vill studenterna ha ut av sitt arbetsliv, enligt er uppfattning?

- Intressanta arbetsuppgifter, engagemang, bekräftelse, god ekonomi.

5. Vad skiljer er fakultets sätt att arbeta med arbetsrätt från andra juridiska fakulteter runt om i landet?

- Vi fokuserar på lite olika aspekter men har samma grund.

 

”Praktiken är ett uppskattat inslag”

Mikael Hansson, universitetslektor, Uppsala universitet

1. Hur jobbar ni för att öka studenternas intresse för arbetsrätt?

- Vi försöker förstås göra undervisningen så intressant och relevant det bara går, men vi arbetar inte särskilt för att locka studenter till just arbetsrätt. Studenterna får själva välja inriktning.

2. Hur har intresset för arbetsrätt utvecklats genom åren?

- Intresset har varit ganska stabilt. Varje termin är det ett dussintal studenter som väljer arbetsrätt på uppsatsnivå. Men intresset ökar, snarare än minskar.

3. Vilken "typ" av studenter väljer arbetsrätt?

- Jag vet inte om studenter i arbetsrätt är mer enhetliga än andra studenter. Vissa är politiskt intresserade, andra fackligt orienterade, en tredje grupp är bara intresserade av juridik. Arbetsrättarna är lika spretiga eller enhetliga som andra studentgrupper.

4. Vad vill studenterna ha ut av sitt arbetsliv, enligt er uppfattning?

- Vissa är väldigt övertygade om vad de vill jobba med, andra är mer sökande.

5. Vad skiljer er fakultets sätt att arbeta med arbetsrätt från andra juridiska fakulteter runt om i landet?

- Det som möjligen utmärker Uppsala universitet är att vi har en del praktik, vilket är ett uppskattat inslag under utbildningen. Vi har två veckors frivillig praktik under fördjupningskursen, och tio veckors praktik under själva examensarbetet för den som vill. Praktikplatsen får studenterna ordna med själva, men vi samarbetar med en rad arbetsplatser som uppskattar våra studenter.

Anna Wahlgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna