(M)assivt motstånd för Hillevi Engström

2010-10-20 08:30 Mattias Davidsson  

De nya moderaterna hyllar anställningsskyddet. Men stödet internt är knappast kompakt. En ansenlig andel av riksdagsledamöterna skulle göra det lättare för arbetsgivare att välja mellan de anställda, om de själva fick bestämma

<p>- I synnerhet bör man utvidga undantagen från turordningsreglerna. Jag kan tänka mig vissa uppluckringar under mandatperioden.</p> <p>Det säger moderaternas riksdagsledamot Patrick Reslow från Malmö när han får frågor om anställningsskyddslagen.</p> <p>Moderata samlingspartiet har framgångsrikt stretat mot mitten under Fredrik Reinfeldts ledning. Många heliga kor från förr har slaktats på vägen. En är kritiken mot anställningsskyddslagen. Förr stod partiet Svenskt Näringsliv nära.</p> <p>Då hette det att svenska företag bara kan överleva i den internationella konkurrensen om de friare får välja vilken kompetens som ska få vara kvar vid neddragningar. Då hette det att trösklarna för unga var för höga på grund av anställningsskyddet.</p> <p>Nu är partilinjen att lagen är bra som den är. Ingenting ska röras, förutom att en ny anställningsform för unga under 23 år ska införas; den så kallade lärlingsprovanställningen.</p> <p>Den nye ordföranden i arbetsmarknadsutskottet Tomas Tobé ger uttryck för partilinjen när han efterlyser nya huvudavtalsförhandlingar.</p> <p>- Detta är en fråga för parterna att hantera och handlar om en balans mellan arbetsgivarnas behov av flexibilitet och arbetstagarnas behov av trygghet. Jag ser gärna nya huvudavtalsförhandlingar. Om du avser förändringar i arbetsmarknadslagstiftningen så är vi inte beredda att göra förändringar utan att parterna är överens om det.</p> <p>Men frågan är hur djupt rotat detta synsätt är och hur många som egentligen tycker som Patrick Reslow?</p>

<p>Lag&Avtal ringde och frågade. 25 riksdagsledamöter svarar tveklöst "ja", de skulle urholka anställningsskyddet, om de själva fick råda. I rundringningen har vi fått svar från 57 av de 107 moderata riksdagsledamöterna. Utöver det vill nio inte medverka i enkäten eller tycker sig inte kunna svara.</p> <p>Med andra ord vill nästan var fjärde moderat i riksdagen underlätta för arbetsgivare att välja friare bland arbetstagarna vid arbetsbrist. Om svaren från de 66 är representativa för de 41 som Lag&Avtal inte lyckats nå, skulle 38 procent av moderaterna i riksdagen, ha en annan syn den officiella.</p> <p>Ulrika Karlsson i Uppsala ger ett för "gammelmoderaterna" typiskt svar på frågan om arbetsgivare bör få större möjlighet att bestämma vilka som ska få stanna kvar vid arbetsbrist.</p> <p>- Ja. Framför allt för att skapa förutsättningar för tillväxt. Idag ser vi inte till vad som är bra för företagen. Grundtryggheten är att man kan få ett nytt arbete, inte att man är inlåst i en viss anställning.</p> <p>Finn Bengtsson är medveten om att han går emot partiets inställning att liggande lag är bra.</p> <p>- Jag tycker det finns ett problem för små företag. För dem är det helt vitalt att kunna avgöra vilka som ska få stanna kvar. När Företagarna frågar sina medlemsföretag svarar de att de inte anställer för att det är för svårt att säga upp. Företag som går under ger ingen anställningstrygghet.</p> <p>En stor falang inom partiet tycker att anställningsskyddet är en fråga för arbetsmarknadens parter.</p> <p>- Jag tycker inte att jag som politiker ska påverka detta, jag tycker att det verkar fungera bra i dag. Det finns många faktorer för att få fler i arbete, det här hör inte dit, säger exempelvis Jan-Evert Rådhström.</p> <p>Att partipiskan viner, vittnar Johnny Munkhammars svar om. Så sent som i augusti 2009 skrev han en debattartikel under rubriken "Dags att ändra lagen om anställningsskydd". Nu är han betydligt försiktigare:</p> <p>- Jag anser att arbetsmarknadens parter ska utforma avtalen. När det gäller spelreglerna på arbetsmarknaden har jag noterat att LO har tagit initiativ till förhandlingar, vilket är ett gott tecken.</p>

Så gjorde vi undersökningen

I början av oktober kontaktade tidningen moderaternas 107 riksdagsledamöter. De fick två frågor:

1) Bör arbetsgivare få större möjlighet att bestämma vilka som ska stanna kvar vid arbetsbrist?

2) Innebär detta att du vill reformera LAS under kommande mandatperiod?

Vi lyckades nå 66 av de 107 ledamöterna.

25 svarade "ja" på första frågan. 19 svarade "ja" på andra frågan. 32 svarade nej på första frågan. 9 ville inte medverka i enkäten eller visste inte.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna