Ny lag blir svag från start

2011-01-24 15:57 Elisabet Örnerborg  

Arbetsrättsprofessor Birgitta Nyström som utrett hur Sverige ska införa EU:s bemanningsdirektiv föreslår en ny lag, slopad karens och ändringar i reglerna för utstationering.

– Jag föreslår att det införs en lag om uthyrning av arbetskraft.

Det sade utredaren Birgitta Nyström när hon presenterade bemanningsutredningens förslag på en presskonferens i dag, måndag.  Enligt EUs bemanningsdirektiv som ska vara infört i medlemsländerna senast den 5 december i år ska likabehandlingsprincipen gälla. De inhyrda ska ha samma villkor som de anställda i kundföretaget.

– Uppdraget var att hitta lösningar så nära den svenska modellen som möjligt med så lite ingrepp i den svenska modellen som möjligt.

Men lagens betydelse blir ganska liten. Den ska gälla bara de högst 10 procent arbetstagare som hyrs ut och som inte omfattas av kollektivavtal. Inom bemanningsbranschen finns ungefär 45 000 årsarbetare och sedan ytterligare 100 000 som arbetat åt bemanningsföretag någon gång under året, redovisar utredaren. Just bemanningsbranschen har en extra hög kollektivavtalstäckning.

– 90 procent av den svenska arbetskraften täcks av kollektivavtal, i bemanningsföretagen är det minst 90 procent.

De två största avtalen är tjänstemannaavtalet mellan Unionen och arbetsgivarorganisationen tillika branschorganisationen Bemanningsföretagen och bemanningsavtalet mellan LO-förbunden och Bemanningsföretagen.

De kollektivavtalen har redan en likabehandlingsprincip och kan därför vara kvar, menade Birgitta Nyström.

– Så länge man respekterar direktivets övergripande skydd, att de inhyrda tillförsäkras goda arbetsvillkor.

Om det sker ett brott mot lagen bör den inhyrda rikta sina krav mot sin arbetsgivare alltså bemanningsföretaget, även om det är kundföretaget som begått brottet. Utom i de fall det gäller att den inhyrda inte får ta del av förmåner som personalrum, tillgång till personalmatsal, omklädningsrum. I de fallen bör den inhyrda vända sig till kundföretaget.
Birgitta Nyström föreslår också en ändring i lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.

– Den arbetstagare som slutar sin anställning för att ta jobb på ett bemanningsföretag har sex månaders karens innan den kan hyras ut till sin förra arbetsgivaren. Den regeln föreslår jag att den slopas.

EU-direktivet innebär också att vi är skyldiga att tillämpa likabehandlingsprincipen på utstationerade uthyrda, tillägger hon. Något som skulle kunna undanröja en del av Laval-domens följder. Så länge bemanningsföretaget har sitt säte inom EU/EES-området vill säga, vilket betyder att likabehandlingsprincipen inte kan hävdas mot thailändska bemanningsföretag som hyr ut bärplockare.

– Jag föreslår att utstationeringsreglerna ändras, vilket innebär att utstationerade uthyrda arbetstagare kan få bättre regler än utstationerade arbetstagare som bara är utstationerade. Det som då blir bättre för de uthyrda utstationerade är framför allt lönen.

– Enligt utstationeringsreglerna gäller minimilön, här gäller likabehandling.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna