Regeringen vill stärka skydd för visstidsanställda

2012-06-25 14:04 Lena Gunnars  
Foto: Colourbox

Nu föreslår regeringen förstärkt skydd för visstidsanställda. Regeringen vill minska risken för att arbetsgivare ska missbruka visstidsanställningar i åratal. - Men det är tveksamt om den nya regeln skulle ge tillräckligt starkt skydd, säger Samuel Engblom, chefsjurist vid TCO.

Regeringen vill föra in en kompletterande bestämmelse i anställningsskyddslagen. Den innebär att en allmän visstidsanställning eller ett vikariat ska övergå i en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än två år. Bakgrunden till förslaget är den kritik som kommit från EU-kommissionen om att Sverige inte uppfyller en klausul om att förhindra missbruk av visstidsanställningar. Kritiken från EU kom efter att TCO anmält Sverige för brott mot EU-rätten.

Redan i dag kan en person bara vara anställd på vikariat eller allmän visstidsanställning i två år under en femårsperiod. Sedan ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning. Men eftersom tiden i de två olika anställningsformerna inte räknas ihop och på grund av att tiden i prov- eller säsongsanställning inte räknas alls, kan arbetsgivarna undkomma tidsgränserna genom att stapla de olika anställningsformerna på varandra.

Om regeringens nya förslag blir verklighet skulle det enligt TCO fortfarande vara möjligt för arbetsgivare att kombinera tidsbegränsade anställningar i mer än fyra år. Däremot skulle de få svårare att göra om samma sak i ytterligare fem år.

- Den vanligaste formen av missbruk har varit att låta någon först gå nästan två år på antingen allmän visstidsanställning eller vikariat och sedan byta rubrik på avtalet vid nästa förlängning för att slippa tillsvidareanställa. Genom att kombinera två år på vikariat, två år på allmän visstid med övriga visstidsanställningsformer och något glapp däremellan kan arbetsgivare dessutom sträcka ut den där anställningstiden på drygt fyra år så att den sträcker sig över en tid av fem år. Då nollställs klockan och en ny ramtid på fem år börjar räknas. Den möjligheten sätter regeringen stopp för nu, säger Samuel Engblom.

Han ska nu titta närmare på regeringens förslag och reda ut vilka konsekvenser det skulle få.

- Om förslaget uppfyller eu-rättens krav går inte att säga nu. Men det är en krånglig regel. Om vi som är experter på området måste sätta oss ner med papper och penna för att begripa innebörden har man inte skapat en särskilt användarvänlig regel, säger Samuel Engblom.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

Allmän visstidsanställning

  • År 2007 gjordes en omfattande reform av reglerna för tidsbegränsade anställningar. Den lista på situationer där det var tillåtet att anställa tidsbegränsat kortades radikalt. Och en ny form, allmän visstidsanställning, infördes.
     
  • Det unika med allmän visstidsanställning var att den inte krävde att arbetsgivaren motiverade varför anställningen skulle vara tidsbegränsad.
     
  • Sedan 2007 finns det fyra former av tidsbegränsade anställningar: allmän visstid (ALVA), vikariat, säsongsanställning och visstidsanställning av personer över 67 år. Därtill kommer att tillsvidareanställning kan inledas med upp till sex månaders provanställning.

Källa: TCO

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna