Regeringens förslag om visstid sågas

2011-10-19 12:44 Elisabet Örnerborg  

Regeringens förslag som är tänkt att stoppa missbruk av visstidsanställningar får tummen ned av remissinstanserna. Det hade varit mer rakryggat om regeringen framhärdat i sin tidigare uppfattning att Las uppfyller EU-rättens krav, menar Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv betonar i sitt remissvar att det är viktigt att kunna anställa för viss tid. ”Tidsbegränsade anställningar fyller en viktig funktion som språngbräda in på arbetsmarknaden och för att erhålla en tillsvidareanställning”. Regeringens förslag till hur missbruk av på varandra följande visstidsanställningar ska hindras, Ds2011:22, kom som en överraskning, menar arbetsgivarorganisationen. Tidigare har ju regeringen tillbakavisat EU-kommissionens kritik.

Bland annat genom att säga att det bara är ett förtydligande och inte en ändring av rättsläget, visar regeringen att förslaget bara kommit till för att undvika ytterligare åtgärder från kommissionens sida, anser Svenskt Näringsliv. Det hade därför varit mer rakryggat att stå fast vid den tidigare inställningen att de svenska reglerna visst lever upp till EU-rätten. Dessutom är det oklart vad som menas med missbruk. Svenskt Näringsliv: Ändringen bör inte genomföras.

Arbetsgivarverket framhåller också att tidsbegränsade anställningar spelar en betydelsefull roll på arbetsmarknaden. Om ett förtydligande ändå skulle införas anser Arbetsgivarverket att det måste framgå att det är missbruk av anställningsformen ”allmän visstidsanställning” som ska prövas och inte helt legitima vikariat.

Saco avstyrker regeringens förslag. Akademikerorganisationen håller med TCO om att det inte är tillräckligt. Det uppfyller inte visstidsdirektivets krav på att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar.

Att regeringen föreslår att den enskilda arbetstagaren ska gå till domstol för att bevisa att missbruk förekommit är för mycket begärt. Det blir i praktiken oerhört svårt för en arbetstagare att i domstol bevisa att missbruk förekommit, anser Saco och tillägger: En visstidsanställd arbetstagare som hoppas på en tillsvidareanställning är troligen inte särskilt benägen att tvista med arbetsgivaren.

Även Uppsala universitet gör tummen ned till regeringens förslag. Problemet kvarstår. De svenska reglerna (paragraf 4-6 i anställningsskyddslagen) gör det möjligt att kombinera visstidsanställningar på ett sätt som inte är förenligt med EU-rätten, skriver universitetet i sitt remissvar.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna