Skyddsombud förlorade i AD: "Domen får stora konsekvenser"

2012-12-19 23:00 Elinor Torp  
Tvisten började med färgen på en hjälm. Nu har ärendet avgjorts i AD. Foto: Scanpix

Skyddsombud som väljs på fel sätt har inget rättsligt skydd. AD-domen är tydlig. Byggnads med sina splittrade arbetsplatser måste nu bli bättre på att definiera skyddsområde. Var får ett skyddsombud verka? - Domen kommer att få stora konsekvenser, säger Maria Steinberg, expert på arbetsmiljörätt.

Det handlar om valet av skyddsombud, att fackförbunden måste vara formella då de utses. Enkelt är det inte, enligt forskaren Maria Steinberg, och inte särskilt tydligt angivet i lagen. Eftersom många företag i dag jobbar på flera arbetsställen måste parterna komma överens om var ett skyddsombud får agera och inte.

I det aktuella fallet handlade det om en snickare som jobbat på två olika byggen på Kungsholmen i Stockholm. Han anmäldes som skyddsombud till Byggnads. Men på arbetsplatsen fanns redan ett annat skyddsombud. Som vanlig arbetstagare har han rätt att påpeka brister, men inte det rättsliga skydd som ett skyddsombud har. Han får inte heller använda sig av samma medel för att kräva åtgärder.

Fackförbund som har medlemmar på rörliga företag måste efter AD:s dom, som kom på onsdagen, bli tydligare med var skyddsombuden enligt lag får utöva sitt uppdrag.

- Ett arbetsställe kan var ett produktionsområde, i det här fallet ett bygge, men parterna, alltså arbetsgivare och fackförbund, kan komma överens om att skyddsombudet även får agera på företagets andra byggen. Men då måste man redan vid valet av skyddsombud ange det, säger forskaren.

AD:s dom visar hur viktigt det är att fackförbunden noga anger skyddsområde och förankrar det med arbetsgivaren. Byggnads är långt ifrån de enda som slarvat med att ange skyddsområde, enligt Maria Steinberg.

- Man är helt enkelt inte så noga för man förstår inte konsekvensen, tror hon.

Maria Steinberg vänder på det.

- Vad bra att det kom en dom för nu kan jag som pedagog tala om att du som skyddsombud förlorar ditt rättsskydd om det inte är ordning och reda vid valet.

Den aktuella tvisten gäller en snickare som 2009 utsågs till skyddsombud. Han jobbade för samma entreprenör på två olika byggen i samma stadsdel. Enligt Byggnads och skyddsombudet självt motarbetades han av sin arbetsgivare, som bland annat ska ha beordrat honom att dammsuga som ett slags "straff" och förflyttat honom till ett förråd då han blev för besvärlig som skyddsombud.

När snickaren kom till det nya bygget bar han fortfarande sin gröna skyddsombudshjälm, vilket inte uppskattades. Bolaget uppfattade snickaren som besvärlig och nitisk. Han spred dålig stämning på arbetsplatsen, sades det. Snickaren i sin tur ville ha med sig ett biträde när bolaget kallade honom till upprepade möten. Bolaget vägrade.

Byggnads stämde då Sveriges Byggindustrier och Värmdö Byggentreprenader AB. Förbundet hävdade att bolaget brutit mot både arbetsmiljölagen, förtroendemannalagen och MBL. Arbetsdomstolen hade att ta ställning till om snickaren verkligen var skyddsombud på den aktuella arbetsplatsen och om han i så fall blivit hindrad i sitt uppdrag. Det är ett solklart brott mot arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud har vittgående rättigheter. Det är Arbetsdomstolen tydlig med i domen. Efter resonemang fram och tillbaka om vad ett skyddsombud har rätt till enligt lag kommer Arbetsdomstolen fram till att snickaren inte hade detta uppdrag på den aktuella arbetsplatsen.

Enligt arbetsmiljölagens bestämmelser är uppdraget som skyddsombud knutet till ett arbetsställe. Att han valdes till skyddsombud på ena bygget betyder alltså inte att han per automatik är det på bolagets samtliga arbetsställen. Arbetsdomstolen kommer med andra ord fram till att han aldrig kom att verka som skyddsombud på den arbetsplats där han blev motarbetad. Alltså inget brott mot arbetsmiljölagen.

Byggnads lyckas inte heller bevisa att snickaren då han fortfarande hade uppdraget som skyddsombud beordrades att dammsuga arbetsplatsen som bestraffning. Orsaken till varför han förflyttades till förrådet är oklart. Ord mot ord, skriver Arbetsdomstolen i domen. Ingen av parterna har lyckats bevisa hur det ligger till med den saken. Att snickaren tvingades ta av sig den gröna hjälmen på det nya bygget var för att undvika missförstånd om vem som var skyddsombud och inte.

När snickaren stängdes av från arbetet så berodde det inte på att han var skyddsombud utan för att problemen på arbetsplatsen var för stora. För infekterat. Arbetsdomstolen anser att bolaget med sina vittnen bevisat att det inte var fråga om en föreningsrättskränkning. Han har alltså inte motarbetats som facklig förtroendeman eller skyddsombud. Bägge parter har lagt ner ett omfattande arbete på tvisten, men Byggnads blir inte skyldigt att betala för allt. Utöver ersättning för rättegången, drygt en miljon kronor, ska facket betala 120 000 kronor i allmänt skadestånd till Sveriges Byggindustrier och Värmdö Bygg.

- Toppen på ett isberg, säger Maria Steinberg om röran.

- Förhoppningsvis blir det nu lite ordning och reda, avslutar hon.

Fakta om domen

Dom: 90/12, 19 december 2012

Mål: A 55/11 och A 149/11

Parter: Byggnads stämde ­Sveriges Byggindustrier och Värmdö Bygg-entreprenörer AB.

Saken: Brott mot förtroendemannalagen, arbetsmiljölagen och kollektivavtalet.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna