Sverige måste införa en gräns<br/>för visstidsanställningar

2013-02-25 10:54 Elisabet Örnerborg  

Regeringen har max två månader på sig att införa en gräns för på varandra följande visstidsanställningar. Annars kan Sverige stämmas till EU-domstolen.

Redan när regeringens förslag om bättre möjlighet till tidsbegränsad anställning skickades på remiss till Lagrådet i april 2007 var TCO:s jurister Ingemar Hamskär och Samuel Engblom på hugget. De påpekade för Lagrådet att det inte fanns någon övre gräns i förslaget, och att det därför stred emot EU:s direktiv om visstidsarbete (1999/70/EG). Det hade ingen effekt, Lagrådet lämnade regeringsförslaget utan erinran.

Så fort de nya reglerna trätt i kraft den 1 juli 2007 klagade TCO till EU-kommissionen. EU-kommissionen ställde då ett antal frågor till regeringen, som inte oväntat ansåg att reglerna inte alls sänkte skyddet för de visstidsanställda. Våren 2010 var det dags för en formell underrättelse från kommissionen. Varken regeringens svar eller de två misslyckade lagförslagen 2011 och 2012 ledde dock till någon lösning. Så nu har EU-kommissionen fått nog och lämnat ett motiverat yttrande som ska besvaras senast den 22 april.

I det tiosidiga yttrandet påpekar kommissionen att anställningsskyddslagens enda åtgärd mot missbruk av flera på varandra följande visstidsanställningar är tvåårsgränsen. Och att den gäller för antingen vikariat eller allmän visstidsanställning oberoende av varandra. Den som haft ett vikariat i två år under en femårsperiod har rätt till en tillsvidareanställning. Likaså den som haft en allmän visstidsanställning. Men de två åren är oberoende av varandra och kan inte räknas samman. Dessutom, påpekar kommissionen vidare, finns det inte någon tidsgräns för säsongsarbete eller för anställning av personer som är över 67 år.

Det här gör att arbetsgivare kan kombinera olika slags avtal för visstidsanställning i det oändliga, menar EU-kommissionen.

Provanställning, allmän visstidsanställning, säsongsarbete, vikariat, allmän visstidsanställning, säsongsarbete, vikariat... Genom att på så sätt trava de olika typerna av anställning på varandra kan en arbetsgivare undvika ett läge där den totala tidsperioden på 24 månader inom fem år uppnås. "I ett sådant läge skulle visstidsanställningen i fråga aldrig behöva övergå till tillsvidareanställning", skriver kommissionen. Om dessutom anställningsbanan bryts av semester och permitteringar blir det i praktiken omöjligt att nå upp till de efterfrågade två åren för att få en tillsvidareanställning.

Kommissionen menar att ett sätt att komma tillrätta med problemet är att införa en övre tidsgräns på sammanlag två år för allmänna visstidsanställningar och vikariat sammantagna, i stället för två oberoende tvåårsgränser. De svenska myndigheternas påpekande att huvudregeln är tillsvidareanställning ändrar inget, eftersom kravet på att få göra undantag från huvudregeln togs bort i 2007 års lagstiftning.

EU-kommissionens slutsats: Direktivet som ska skydda visstidsanställda har inte införlivats på ett korrekt sätt i den svenska lagstiftningen.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna