Tingsrätten: Cheferna vållade Lasses död

2014-02-19 10:34 Ann Norrby  
Socialsekreteraren Lare Persson, som tog sitt liv. Foto: Privat

Tingsrätten fäller två chefer i Krokoms kommun för vållande till socialsekreterarens självmord. De två cheferna döms för arbetsmiljöbrottet vållande till annans död.

Tingsrätten slår fast att det är de två cheferna som hade arbetsmiljöansvaret. I det ansvaret ingår att planera, leda och kontrollera verksamheten för att förebygga ohälsa.

Lasse, som arbetade som socialsekreterare på missbruksenheten, började må dåligt hösten 2009. Det syntes på honom och från jultid samma år kände hans avdelningschef till det, hävdar domstolen. Chefen var då rädd för att Lasse skulle ta sitt liv. Chefen visste också att samarbetsproblemen mellan Lasse och hans närmaste chef gjorde att Lasse ville bli omplacerad eller få en annan chef.

Socialchefen, vars arbetsrum låg nära Lasses, fick vetskap om problemen först drygt två månader senare. Att det tog så lång tid visar att det fanns allvarliga brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, skriver domstolen.

Lasses arbetskamrater krävde den 4 mars 2010 att cheferna omedelbart gjorde något åt hans situation.

Cheferna själva anser att de har levt upp till sitt arbetsmiljöansvar. Tingsrätten konstaterar att de ordnat trepartssamtal mellan Lasse, arbetsgivaren och företagshälsovårdssamordnaren för att snabbt få kontakt med företagshälsovård eller primärvård. Cheferna har också sett till att Lasse fick kontakt med läkare och psykolog. De har även varit med vid samtal mellan Lasse och hans närmaste chef. Den mobbningsutredning som den ene chefen gjorde, bestod endast av samtal med Lasse och hans närmaste chef. Utredningen slog fast att Lasse varken utsatts för kränkande särbehandling eller trakasserier.

Tingsrätten anser att mobbningsutredningen utfördes på ett undermåligt sätt.

Domstolen anser vidare att det finns ett rimligt och mycket sannolikt orsakssamband mellan Lasses allvarliga depression och konfliktsituationen och problemen på jobbet.

Tingsrätten slår fast att det hade gått att omplacera Lasse och att cheferna inte ens undersökt den möjligheten. Att han fått tillgång till företagshälsovård innebär inte att cheferna på något sätt slipper sitt arbetsmiljöansvar, skriver domstolen.

Efter mötet där Lasse fick veta att han inte varit mobbad och att han skulle bli varnad för hur han skött sitt arbete, blev han dramatiskt sämre. Ännu värre blev det efter att han fått veta att riskerade att bli avskedad.

Tingsrätten anser att det han anklagats för av cheferna inte hade kunnat motivera ett avskedande. Felen har antingen gällt gamla händelser, som redan diskuterats, eller svepande påståenden och antydningar som var omöjliga att bemöta. Det är uppenbart att cheferna skulle ha gjort en bättre utredning om Lasses eventuella brister innan de försökte avskeda honom, anser domstolen.

Domstolen slår fast att cheferna väl visste om att det fanns risk för att Lasse skulle ta sitt liv. Trots det satte de igång den arbetsrättsliga proceduren. Det var ett medvetet risktagande av allvarligt slag, anser tingsrätten.

Cheferna har varit oaktsamma genom att inte försökt hindra sjukdom och dödsfall. De har varit grovt vårdslösa genom att försöka avskeda Lasse.

De döms till arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, brottet är grovt när det gäller hur de arbetsrättsliga åtgärderna vidtogs.

Eftersom cheferna tidigare är ostraffade döms de till villkorliga domar och 100 dagsböter var.

Domen kommer att överklagas av kommunen.

- Krokoms kommun välkomnar en prövning i högre instans, säger Maria Söderberg, kommunalråd i Krokoms kommun.

De dömda cheferna kommer att behålla sina jobb i kommunen.

- Den ena har andra arbetsuppgifter och vår andra chef har under fyra år arbetat för att utveckla organisationen. Vi har ett fortsatt förtroende för våra chefer, säger Maria Söderberg på en presskonferens.

Läs mer på Arbetarskydd:

Åklagaren: ”Hoppas Arbetsmiljöverket vaknar”

Fällde chefen: ”Klart man skulle ha gjort på ett annat sätt”

Mobbningen tog pappans liv

 

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna