Tingsrätten fällde och ”friade” lärare för misshandel

2018-11-05 13:30 Mikael Kindbom  
Hudiksvalls tingsrätt har fällt läraren för misshandel samtidigt som avskedandet av honom har olagligförklarats på grund av bristande bevisning. Foto: TT-Bild

Hudiksvalls tingsrätt har i ett brottmål fällt en lärare för misshandel av en elev. Samma domstol har i ett annat mål några dagar tidigare slagit fast att brottet inte går att styrka och att avskedandet av läraren saknar laglig grund.

Det förekommer att anställda som sägs upp på grund av brott möts av olika besked när frågan om uppsägningen och brottmålet senare prövas i domstol. Oavsett om den anställdes frias eller fälls i brottmålet ska det arbetsrättsliga målet prövas helt självständigt utan påverkan av utgången i brottmålet.

Men bedömningen i skuldfrågan ska göras utifrån en straffrättslig prövning. Det krav på bevisning som ställs på arbetsgivaren för att visa att brott har begåtts ska vara detsamma som ställs på en åklagare i ett brottmål. Det innebär att arbetstagarens skuld ska vara ställd bortom varje rimligt tvivel.

I det aktuella fallet har brottmålet prövats parallellt med uppsägningen i Hudiksvalls tingsrätt och resultatet har blivit två domar med motsatt utgång. Läraren har fällts för misshandel samtidigt som avskedandet av honom har olagligförklarats på grund av bristande bevisning.

Bakgrunden är att en visstidsanställd lärare på en skola var inblandad i en dispyt med en tioårig elev. I avskedandet den 16 oktober 2017 angavs att läraren hade boxat pojken i magen.

Två lärare och en förbipasserande hundägare har på olika sätt bevittnat händelsen men ger något skilda versioner av förloppet. En av läraren hade sin uppmärksamhet åt annat håll och ansågs av rätten inte tillföra något medan den andra läraren vittnade om att han från tre meters håll såg att kollegan slog eleven med knytnäven i magen. Hundägare uppger dock att han inte såg läraren slå eleven med knytnäven. Däremot uppgav hundägaren att läraren höll fast eleven i händerna när denne gjorde motstånd.

Den utpekade läraren medger bara att han av misstag touchat elevens mage med öppna händer och att han höll fast hans händer vid två tillfällen.

Hudiksvalls tingsrätt anser i domen den 26 juni 2018 om uppsägningen inte att kommunen mot lärarens nekande lyckats styrka det påstådda knytnävsslaget. Och eftersom rätten därtill inte ansåg att läraren saknat fog för att ingripa mot eleven genom att hålla fast hans händer, särskilt som det ska ha funnits en ”riskbild” kring honom, fanns det inte laglig grund för avskedandet. Kommunen dömdes att betala skadestånd till läraren.

En och en halv vecka efter denna dom fälldes läraren i brottmålet av samma tingsrätt, Hudiksvalls tingsrätt.  Här ansågs brottet styrkt. Uppgifterna från hundägaren ansågs inte förta tillförlitligheten i lärarkollegans vittnesuppgifter om knytnävsslaget.  Domen i brottmålet där läraren fick villkorlig dom och skulle betala 5 000 kronor i skadestånd till pojken har överklagats till hovrätten. Domen kring uppsägningen har överklagats till Arbetsdomstolen.

Lärarens ombud i det arbetsrättsliga målet, advokat Jerker Öhrfeldt på Advokatfirman Arbetsrättsbyrån i Stockholm AB, är förvånad över de olika utgångarna i samma domstol.

– Enligt min uppfattning borde han ha frikänts. Det är konstigt att samma domstol kommer till olika bedömningar när man har samma beviskrav i målen.

Arbetsdomstolen har beviljat prövningstillstånd i målet om uppsägningen. Jerker Öhrfeldt tycker att den arbetsrättsliga domen i Hudiksvalls tingsrätt var korrekt och därför inte borde ha fått prövningstillstånd i Arbetsdomstolen.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna