Tintins Syldavien <br/> är Martin Agells modell

2010-04-26 15:05 Elisabet Örnerborg  

Det lettiska företaget Lavals ombud advokat Martin Agell förklarar hur han tycker ett land ska ta emot gästande företag: Som i Tintins Syldavien.

Den första arbetsrättsliga uppsatsen i vänboken till professor Ronnie Eklund är skriven av advokat Martin Agell. Den handlar förstås om Lavalfallet. Tillsammans med advokat Anders Elmér var Martin Agell företagets ombud från första stund.  Han råkade vara ensam jurist på advokatkontoret när telefonen ringde och frågan ställdes. Martin Agell svarade genast ja till att hjälpa det lettiska byggbolaget. Han skriver: Efter det första mötet med letterna insåg jag instinktivt att fallet skulle kunna få mycket stor betydelse. Det blev startskottet för ett engagemang som har pågått sedan dess.

Ronnie Eklund, som är en stark förespråkare av den svenska modellen och som har kritiserat EG-domstolens dom i Laval-målet, får i sin vänbok möta en som absolut inte ifrågasätter domen men däremot den svenska modellen. Uppsatsen har underrubriken ”Den svenska arbetsmarknadsmodellen vid vägs ände”.

Advokat Agell tycker att diskussionerna alltför sällan har handlat om de gästande utländska företagen. Uppsatsen avslutas med en rapport från företaget Sveval AB som planerar att tillhandahålla tjänster genom utstationering av svensk arbetskraft vid upphandlingar i de två helt nya medlemsstaterna i EU, Syldavien och Bordurien. I båda dessa länder är lönerna högre än i Sverige varför dessa staters utstationeringslagar till skydd mot social dumpning måste beaktas av Sveval.

Anbudet till Syldavien kunde företaget räkna fram på ett par timmar. Den syldaviska statliga minimilönen finns att läsa på engelska på syldaviska förbindelsekontorets hemsida. Andra anställningsvillkor som ett gästande företag måste tillämpa framgår också där.

Men anbudet till Bordurien är långtifrån klart. Där finns inga minimilöner, förbindelsekontoret hänvisar till skrågillena. Skrågillena brukar dyka upp och vilja förhandla om lönerna när arbetena påbörjats. Kontraktet som Svevala kan bli ombedda att skriva på är på borduriska. Det är frivilligt att skriva på, men det kan inträffa att skrågillena ser till att andra företag slutar leverera material till det utländska företaget och då är det bara att vända hem igen. Men det ska nog ordna sig, menar ekonomerna. Bordurierna är stolta över sin arbetsmarknadsmodell och säger att den är flexibel och modern till skillnad från den stelbenta och gammalmodiga i Syldavien.

Fotnot: Sveval AB går inte att hitta genom sökningar på internet.

Syldavien i litteraturen

Syldavien är enligt Wikipedia ett fiktivt land på Balkan i den tecknade serien Tintin av Hergé. Syldavien har ett spänt förhållande till Bourdurien, också ett fiktivt land i Europa. Mer fakta om dessa länder kan sökas bland annat i Det hemliga vapnet, Kung Ottokars spira, Månen tur och retur och Tintin och hajsjön.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt