Åsikter

Åsikter

Arbetsskador ersattes redan på medeltiden

KRÖNIKA. Lagar om brandförsäkring, ersättningsplikt vid arbetsskador och fattigvård för sjuka och ålderssvaga infördes redan under medeltiden i många stater. Att staten själv skulle involveras i försäkringsverksamheten skulle däremot dröja till 1800-talets senare hälft. Idag kallar vi verksamheten för socialförsäkringar.

Åsikter

Demokratiska dilemmat i arbetsrättslig tappning

LEDARE. Lag & Avtal har i flera artiklar tittat närmare på den nya säkerhetslagen. Det vi har konstaterat är att även arbetsrätten ställs inför det demokratiska dilemmat mellan skydd av rikets säkerhet och medborgarnas rätt till att få en sin sak prövad på ett rättssäkert sätt.

Tidningen

Kommunledningen hoppade i galen tunna

KRÖNIKA. Det är naturligtvis alltid viktigt att vara med i sin tid. Med andra ord att hålla sig någorlunda uppdaterad över vad som händer i samhället. Exempelvis införandet av allmän rösträtt, 40-timmars arbetsvecka och andra viktiga historiska milstolpar.

Åsikter

Lallas det för mycket på Teams?

LEDARE. Samtidigt som ekonomin blir mer komplex med nya branscher och nya typer av arbeten går organisationstrenden bland fackförbund åt andra hållet. Förbund går ihop för att bli starkare förhandlingsparter och för att få mer inflytande i påverkansarbetet, saker som i nästa led ska locka fler medlemmar och ge extra klirr i förbundskassorna.

Åsikter

”Har vi råd med ett anställningsskydd?”

DEBATT. Las-utredningens förslag bör föranleda en diskussion om vi överhuvudtaget har råd med ett anställningsskydd eller om vi även fortsatt bör ha ett system där en arbetstagare vid arbetsbrist kan få stanna kvar hos en arbetsgivare i kraft av rimliga krav på kompetens, skriver juristen Pär Grip.

Debatt

PRO: Lasutredningen motverkar oss äldre

DEBATT. Förslagen i utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” motverkar ett högre arbetskraftsdeltagande av äldre, skriver företrädare för Pensionärernas riksorganisation, PRO.