Åsikter

Tidningen

Kommunledningen hoppade i galen tunna

KRÖNIKA. Det är naturligtvis alltid viktigt att vara med i sin tid. Med andra ord att hålla sig någorlunda uppdaterad över vad som händer i samhället. Exempelvis införandet av allmän rösträtt, 40-timmars arbetsvecka och andra viktiga historiska milstolpar.

Åsikter

Lallas det för mycket på Teams?

LEDARE. Samtidigt som ekonomin blir mer komplex med nya branscher och nya typer av arbeten går organisationstrenden bland fackförbund åt andra hållet. Förbund går ihop för att bli starkare förhandlingsparter och för att få mer inflytande i påverkansarbetet, saker som i nästa led ska locka fler medlemmar och ge extra klirr i förbundskassorna.

Åsikter

”Har vi råd med ett anställningsskydd?”

DEBATT. Las-utredningens förslag bör föranleda en diskussion om vi överhuvudtaget har råd med ett anställningsskydd eller om vi även fortsatt bör ha ett system där en arbetstagare vid arbetsbrist kan få stanna kvar hos en arbetsgivare i kraft av rimliga krav på kompetens, skriver juristen Pär Grip.

Debatt

PRO: Lasutredningen motverkar oss äldre

DEBATT. Förslagen i utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” motverkar ett högre arbetskraftsdeltagande av äldre, skriver företrädare för Pensionärernas riksorganisation, PRO.

Åsikter

Den enskildas kontrollmakt

LEDARE. Vad diskuterades mest inom arbetsmarknadspolitiken för ett år sedan? Las-utredningen var visserligen tillsatt, men hade jobbat så kort tid att spekulationerna om dess slutsatser inte hade tagit fart. Coronan var en ickefråga. Det skulle dröja ett par månader innan rapporteringen från Kina började.