Åsikter

Åsikter

Den enskildas kontrollmakt

LEDARE. Vad diskuterades mest inom arbetsmarknadspolitiken för ett år sedan? Las-utredningen var visserligen tillsatt, men hade jobbat så kort tid att spekulationerna om dess slutsatser inte hade tagit fart. Coronan var en ickefråga. Det skulle dröja ett par månader innan rapporteringen från Kina började.

Åsikter

”Inte helt fullständigt svar om lönesänkningar”

EXPERTREPLIK. Frågan om en generell lönesänkning för ett företag med kollektivavtal är mer komplicerad än vad som framkommer i Lag & Avtals expertsvar. Det skriver Andreas Modig, chefsjurist på Transportföretagen.

Åsikter

Jämställdhet är på liv och död

KRÖNIKA. Covid-19 har obönhörligen och igen påmint oss om att konsekvenserna av ojämställdhet på arbetsmarknaden kan bli stora och drabba såväl verksamhet som anställda. Priset kan bli väldigt högt, närmare bestämt ett antal dödsfall.

Åsikter

Solidaritet ur helt olika perspektiv

LEDARE. Solidaritet kan ses på olika sätt, påpekar företrädare för fackförbund i Central- och Östeuropa, vars arbetare i dag har EU:s lägsta minimilöner.

Debatt

Efter Covid-19: ”Arbetsrätten måste rustas”

DEBATT. Två saker har tydliggjorts under coronakrisen: regleringen av arbetsmarknaden har stor betydelse för samhällets förmåga att hantera kriser och arbetsrätten måste rustas för att kunna hantera nya problem, skriver Niklas Selberg, forskare i arbetsrätt.

Åsikter

Om Paolo Roberto varit anställd

KRÖNIKA. Under mina år som arbetsrättslig rådgivare har jag haft flertalet diskussioner med arbetsgivare som har velat avsluta en anställningsrelation med en arbetstagare som på sin fritid begått omoraliska och ibland olagliga handlingar.

Åsikter

Lagt kort ligger om du säger upp dig

LEDARE. Under väldigt pressade situationer på jobbet har nog de flesta tänkt tanken: Nu får det vara nog - jag säger upp mig. En del gör det också, och många gånger kan det säkert bli bättre. Personen får ett nytt jobb och en bättre arbetssituation.

Åsikter

Corona blottar skillnader mellan olika branscher

KRÖNIKA. Arbetsmarknaden är en av samhällets viktigaste platser. Här finns kompetensen, försörjningen, samvaron och meningen. När vi utsätts för påfrestningar som corona blir arbetsmarknadens betydelse för samhällsstabilitet än tydligare.

Åsikter

Företags framtid vilar i Tillväxtverkets famn

LEDARE. I kristider får svenskarna bekanta sig med myndigheter som i vanliga fall för en undanskymd roll i offentligheten. Svårslagen etta på den listan är Folkhälsomyndigheten. För personer som sysslar med personalfrågor och arbetsrätt är nog Tillväxtverket god tvåa.