Tommy Tillgren, Handels:<br/>Stoppa missbruket av inhyrd personal

2009-10-27 15:35  

Arbetsgivare använder sig av möjligheten att hyra in folk och göra sig av med fast anställda. Dyrt och dåligt, anser Handels förhandlingsledare, Tommy Tillgren. Handels kommer att ta upp bemanningsföretagen i kommande avtalsrörelse.

Avtalsrörelsen har sakta men säkert kommit i gång i och med att fackförbunden dragit ut på avtalskonferenser i landet. En fråga som lyfts på den fackliga dagordningen gäller bemanningsföretagen. Vi har sett avarter. Fast anställd personal har sagts upp på grund av arbetsbrist och ersatts av inhyrd personal som utfört samma arbete. Hot om att ta in bemanningsföretag har förekommit som påtryckningsmedel för att få facket att acceptera undantag från turordningslistan. Inhyrd personal från bemanningsföretag har använts för att dumpa löner och villkor för den egna personalen.

Kollektivavtalet skapar inte bara stabilitet på arbetsmarknaden utan också trygga villkor för den enskilde.

När avtalsförhandlingarna drar i gång i vår är det avgörande frågor som står på spel för såväl miljontals löntagare som för samhället. Fackföreningsrörelsen tar strid för grundläggande värden: Det svenska näringslivet ska inte konkurrera med låga löner och dåliga villkor. Vår styrka består i att människor tillåts bidra efter förmåga under trygga och utvecklande omständigheter.

Inom Handels har vi länge haft en process där medlemmarna har fått tycka till om sina avtal och vi har nyligen avslutat avtalskonferenser runt om i landet. Där var medlemmarna med och diskuterade förutsättningar och prioriterade målsättningar. Avtalsdelegationer valdes och en strategi lades fast.

En fråga som kommer allt högre upp på den fackliga dagordningen är den om bemanningsföretagens roll på arbetsmarknaden. Orsaken till detta är att medlemmar, förtroendevalda och ombudsmän vittnat om hur bemanningsföretag ibland använts på ett sätt som underminerat medlemmars ställning i arbetslivet. Att ta ett grepp om denna fråga för att komma åt avarter blir därför en viktig uppgift i avtalsrörelsen.

Vi har identifierat tre sätt som bemanningsföretag missbrukas på.

* För det första förekommer det att fast anställd personal sägs upp på grund av arbetsbrist och ersätts av inhyrd personal som utför samma arbete. Lagen om anställningsskydd, som skrevs i en tid då bemanningsföretag inte förekom, tillåter detta i dag – eftersom behovet av arbetskraft uppstår i ett annat företag kan arbetsgivaren hävda arbetsbrist medan de anställda inte kan åberopa företrädesrätt. Trots ett faktiskt stabilt behov av arbetskraft berövas människor en fast anknytning till sin arbetsplats och får på så sätt svårare att utvecklas i sitt arbete, ta ansvar och organisera sig för att skapa bättre villkor.

* Vidare har vi sett att man använder hot om att ta in bemanningsföretag som ett påtryckningsmedel för att få facket att acceptera undantag från turordningslistan. Man säger helt enkelt att antingen så säger vi upp X och Y, som inte står på tur, eller så säger vi upp samtliga och tar in bemanningsföretag. På detta sätt försöker man bli av med misshagliga personer.

* Slutligen händer det att inhyrning av personal från bemanningsföretag används för att dumpa löner och villkor för den egna personalen. Man säger upp de fast anställda, tar in bemanningsföretag under de nio månader då den tidigare personalen har företrädesrätt till nya anställningar och tillsvidareanställer därefter dem man vill ha på avtalets minimivillkor. Vissa får på så sätt tillbaka sina gamla jobb, men nu till lägre löner och sämre villkor.

Företagens målsättning måste vara att minimera sitt beroende av bemanningsföretag. Att ta in inhyrd personal är ofta en dyr lösning.

Genom en konstruktiv lokal samverkan mellan fack och arbetsgivare i frågor som rör arbetets organisering kan man hitta lösningar där arbetsbelastningen hanteras med fast anställd egen personal.

Här gäller det att ta vara på den kompetens som finns bland dem som arbetar i verksamheten och lyssna på deras idéer.

Bemanningsföretagen måste också vara tydliga med att de vill vara seriösa och att de därför inte låter sig användas av företag som är ute efter att dumpa löner och villkor eller kringgå lagen om anställningsskydd. Alla måste ta ansvar för ett gemensamt etiskt agerande.

Fackföreningsrörelsen kommer att lyfta dessa frågor i avtalsrörelsen, såväl enskilda förbund som lo centralt. Vår målsättning är att skapa ett ramverk som ger stabila och trygga villkor för arbetsmarknadens parter.

Vi förväntar oss också att de politiska partierna ska presentera förslag på hur man ska kunna täppa till de luckor som uppstått i lagen om anställningsskydd. Vi kan aldrig tolerera att våra medlemmars arbetsliv blir mer osäkert, att deras löner och villkor försämras och att det svenska näringslivet slår in på låglönekonkurrensens väg.

TOMMY TILLGREN

2:e vice ordförande Handels

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt