Avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen

Trygghet och kompetens viktigast för PTK

PTK och Svenskt Näringsliv är på väg in i förhandlingar. För PTK:s del är målet att förbättra anställningstryggheten för de privatanställda tjänstemännen – med ökat ansvar för kompetensutveckling.

Avtalsrörelsen

”Har SKL och Sobona lämnat dansgolvet?”

(Uppdaterad) Förhandlingarna mellan SKL, Vårdförbundet och Sobona fortsätter. Det gamla avtalet löpte ut igår. Vårdförbundets förhandlingschefs fråga huruvida motparten ens har mandat att förhandla får snabbt svar på tal av SKL:s förhandlingschef.

Avtalsrörelsen

Löneupprop under brinnande avtalsförhandling

Förhandlingarna om nytt central avtal mellan SKL, Sobona och Vårdförbundet pågår för fullt. Ett löneuppror startat av en sjuksköterska på Södersjukhuset pågår parallellt.

Avtalsrörelsen

Därför valde barnmorskorna bort Vårdförbundet

MOT VÄGGEN. Maria ”Mia” Ahlberg, ordförande för Barnmorskeförbundet, startar året med att ladda inför kommande avtalsrörelse – den första sedan brytningen med Vårdförbundet.