Här är fonden som stoppade strejken

2014-04-01 08:20 Angelica Söderberg  

Äntligen ordning och reda i byggbranschen. Det är budskapet som både arbetsgivare och fack förmedlar efter att under måndagskvällen ha avstyrt en omfattande byggstrejk.

Huvudentreprenören har delansvar även för underentreprenörernas arbetsmiljö och arbetsrätt genom att en ”ordning och reda-försäkring” införs. I denna garanterar Sveriges Byggindustrier att arbetstagare får minst avtalets lägstalön. Dessutom ska oegentligheter utredas. Det är delar av den kompromiss som under måndagskvällen undanröjde hotet om storstrejk.

- Vi får nu ett huvudentreprenörsansvar som innebär att huvudentreprenören håller reda på vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen och utreder misstanke om fusk. Däremot slipper vi ett solidaransvar som skulle innebära att företag tar ansvar för andra företags anställda. Detta i kombination med den lagstiftning om närvaroliggare som vi snart har på plats så kommer det att bli svårt för oseriösa aktörer att agera i byggbranschen, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

”Ordning och reda-försäkringen” finansieras av Sveriges Byggindustrier i form av en fond genom vilken byggnadsarbetare garanteras lön för genomfört arbete. Alla anställda hos företag som är medlemmar i organisationen, eller av arbetsgivare som anlitas av medlemsföretag, kommer att ha rätt att ansöka om ersättning.

En stor stötefråga har varit just Byggnadsarbetareförbundets krav på att huvudentreprenörer ska ta större ansvar även för underentreprenörer som anlitas. Även om avtalet inte landade i så långtgående krav som facket från början krävt, är dess ordförande Johan Lindholm nöjd.

- Jag är oerhört stolt och glad över att vi idag har tagit detta historiska steg. Nu har vi satt spaden i backen för att åstadkomma något som många andra länder redan har gjort. Sverige behöver ett huvudentreprenörsansvar och det har vi fått nu. Byggnads medlemmar kan känna sig stolta, starka och trygga en dag som denna, säger han i ett pressmeddelande.

 

Byggnads listar avtalets viktiga punkter:

  1. Ett huvudentreprenörsansvar skrivs in i Byggavtalet 1 april 2014 och börjar att gälla fullt ut från och med 1 januari 2015.
  2. En arbetsgivare som anlitar en underentreprenör ska se till att underentreprenören följer reglerna om huvudentreprenörsansvar om denne i sin tur anlitar en underentreprenör.
  3. En underentreprenör som anlitar en underentreprenör ska rapportera vilka underentreprenörer som denne har anlitat.
  4. Det är huvudentreprenören som ska sammanställa ovanstående rapporter och upprätta en lista över vilka underentreprenörer som har anlitas (underentreprenörslista).
  5. Byggnads Region har rätt att få ta del av uppgifter ur listan med underentreprenörer senast inom fyra dagar efter skriftlig begäran.
  6. Om det visar sig att en arbetsgivare inte har kollektivavtal, förhandlingsvägrar, eller inte har underlag för att kunna bedöma om arbetstagare har fått korrekt lön och ersättning kan Byggnads region - hos huvudentreprenören - begära att tvisten ska bli föremål för överläggningar och utredning.
  7. Om tvisten inte löses och den berör en arbetsplats där medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier (BI) är huvudentreprenör kan Byggnads påkalla att tvisten ska prövas i en särskild nämnd. Nämnden består av en representant från Byggnads och BI och en opartisk ordförande.
  8. Om nämnden finner att betalningsskyldighet föreligger ska ska en särskild fond se till att betalning sker
  9. Om det råder olika uppfattning om lön eller andra anspråk eller att den betalningsskyldige arbetsgivaren inte har kollektivavtal ska lön beräknas på särskilt sätt.
  10. Betalningsskyldigheten kan avse högst 12 veckor.

Angelica Söderberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna