ILO: Lavallagen måste ändras

2013-02-27 11:13 Elisabet Örnerborg  

De oberoende juristerna i ILO:s expertkommitté håller med LO och TCO om att Lavallagen strider mot föreningsrätten. De uppmanar den svenska regeringen att ändra lagen och kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för skadestånden de tvingats betala till Laval.

– Vi ser det som en stor framgång att vi fått rätt. Nu ligger bollen hos regeringen, säger Samuel Engblom, TCO:s chefsjurist.

LO och TCO anmälde Sverige redan 2010 till Internationella arbetsorganisationen ILO:s expertkommitté för brott mot internationella konventioner om föreningsfrihet och organisationsrätt. Nu har kommittén svarat. Den underkänner lagstiftningen som antogs av Sverige efter EU-domstolens Lavaldom. Lavallagen begränsar svenska fackliga organisationers möjligheter att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal med gästande utländska företag. Och en sådan begränsning strider emot facklig förenings- och förhandlingsrätt, enligt ILO:s konvention 87. Kommittén uppmanar därför den svenska regeringen att ändra lagstiftningen.

– Vi har hela tiden trott att det skulle gå så här. Den sittande Lavalutredningen får nu en stor anledning att titta närmare på ILO-rätten och inte bara EU-rätten, säger Samuel Engblom.

Han påpekar att ILO:s expertkommitté också tar upp skadestånden. Byggnads och Elektrikerförbundet tvingades betala drygt tre miljoner kronor till det lettiska företaget Laval, fast de bara följde svensk rätt. Arbetsdomstolen dömde ut skadestånden i den slutliga domen i målet efter att EU-domstolen sagt sitt, trots att Arbetsdomstolen i ett tidigare avgörande ansett stridsåtgärderna tillåtna. ILO uppmanar nu den svenska regeringen att kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för de utbetalade miljonerna.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och TCO:s ordförande Eva Nordmark säger i ett gemensamt uttalande:

– Att ILO har underkänt den svenska lagstiftningen som ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet är allvarligt. Det är regeringens ansvar att säkerställa att svensk rätt lever upp till internationella åtaganden. Vi förutsätter att regeringen, i enlighet med ILO:s uppmaning, snarast kallar parterna till samråd för att berätta hur den tänker agera.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna