Parterna ber AD lägga flexpensionen på is

2016-11-11 16:01 Calle von Scheele  
Sveriges Ingenjörers ordförande Ulf Bengtsson, Martin Linder, förbundsordförande Unionen, och Anna-Karin Hatt, vd Almega, höll i dag en pressträff i Stockholm. Foto: Elisabet örnerborg

Nu har tjänstemännen på Almegas avtalsområden stor chans att få flexpension från nästa höst. Parterna har kommit överens om en principöverenskommelse. Dessutom ber de Arbetsdomstolen lägga avgörandet om möjligheterna att strejka för flexpension på is.

På fredagen offentliggjorde Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega sin principöverenskommelse om flexpension.

– Vi har lyckats lösa en väldigt laddad fråga mitt emellan två avtalsrörelser, säger Anna-Karin Hatt, vd Almega.

– Ja, flexpensionen har under en längre tid varit en konfliktfråga mellan oss. Om en stor fråga ligger olöst leder den till låsningar i andra frågor, säger Martin Linder, ordförande Unionen.

Precis som facket har krävt ska en kollektiv avsättning ske, men arbetsgivarna har drivit igenom en individuell möjlighet att välja bort avsättningen och ta ut den som lön istället. Dessutom kommer nya medlemsföretag fasas in i systemet under en femårsperiod.

Enligt uppgifter till Lag & Avtal så kan flexpensionen införas från den 1 november 2017 om parterna sjösätter överenskommelsen.

Flexpensionen är en av åtta frågor i principöverenskommelsen. Alla frågor ska vara lösta och förhandlade på ett tjugotal avtalsområden den 28 februari. Om parterna misslyckas i en enda av de åtta frågorna faller hela principöverenskommelsen inklusive flexpensionen.

I några månader kommer parterna jobba hårt med alla dessa frågor. Därför ber man AD att vänta med avgörandet om möjligheten att strejka för flexpension.

– Om vi löser frågan om flexpension kommer vi dra tillbaka prövningen. Nu ska vi be AD lägga den vilande, säger Ulf Bengtsson, ordförande Sveriges Ingenjörer.

Det är en fråga som blev aktuell i 2016 års avtalsrörelse när Unionen och Sverige Ingenjörer varslade om konflikt. Almega kontrade med en fredspliktsinvändning och hävdad att hela avtalspensionsfrågan styrs av ITP-avtalet. Det är inte uppsagt.

Unionen och Sveriges Ingenjörer hävdar däremot att flexpensionen är en separat fråga och hänvisar till industrin och handeln. Där har avsättningarna till flexpension reglerats i kollektivavtal vid sidan av ITP-avtalet.

– Vi har haft och har framför oss förhandlingar om hela paketet. Nu jobbar vi med detta och låter processen i AD vila. I grunden handlar det om intressefrågor mellan parterna. Sådana ska inte avgöras av juridik utan i avtal, säger Martin Linder, ordförande Unionen.

Om parterna skulle misslyckas med att sy ihop en helhetslösning för de åtta frågorna lovar både Ulf Bengtsson och Martin Linder att flexpensionen återkommer i avtalsrörelsen.

– Vårt krav är att våra 100 000 medlemmar på det här området ska ha samma villkor för flexpension som andra tjänstemän. Det är ett ovillkorligt krav som vi inte kommer att släppa, säger Martin Linder.

– Om vi inte blir helt överens går frågan om flexpension in i avtalsrörelsen. Då är det en konfliktfråga som jäser, säger Ulf Bengtsson.

Av de åtta frågorna i principöverenskommelsen är parterna överens om hur fyra ska lösas:

  • Systemet för flexpension med kollektivavsättning och viss möjlighet för individen att välja högre lön istället.
  • Möjlighet att gå ner i tid vid slutet av arbetslivet
  • Reglering gällande avräkning av semesterersättning vid sammanfallande intjänandeår och semesterår
  • Gemensamt långsiktigt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal.

De återstående har lagts i arbetsgrupper som ska vara klara med sina förslag den 15 december. Det gäller:

  • Enhetlig regling av anställningsformer
  • Enhetlig reglering vid beredskap
  • Översyn av avtalens förhandlingsordningar
  • Vägledning för lokala förhandlingar vid driftsinskränkningar där behov av avtalsturlista finns.

 

 

 

 

 

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen