Sex stridshot verkställdes 2012

2013-02-11 13:54 Elisabet Örnerborg  

Förra året omförhandlades 500 avtal. Ändå var det få varsel och ännu färre strejker. Reallönerna ökade liksom de har gjort varje år sedan 1994 med undantag för 2011. Medlingsinstitutets årsrapport är sig lik utom på en punkt.

- Könssegregeringen på arbetsmarknaden håller på att jämnas ut, säger Medlingsinstitutets chefsjurist Kurt Eriksson.

På väggen bakom honom en bild på prickar som visar, menar han, att fler kvinnor nu finns i mansdominerade yrkesområden. Och att det är färre kvinnor i kvinnodominerade yrken. Det är just den könsuppdelade arbetsmarknaden som, enligt Medlingsinstitutet, är den viktigaste förklaringen till att kvinnors och mäns löner skiljer sig åt.

De standardavvägda löneskillnaderna – när hänsyn tagits till faktorer som yrke, arbetstid, ålder och utbildning – har också minskat något. Skillnaden till männens fördel var 6,8 procent 2005 och 5,9 procent 2011, en minskning av lönegapet mellan könen med 0,9 procent. För förra året finns ingen siffra än.

Några av LO:s låglöneförbund, som också är LO:s kvinnodominerade förbund, det vill säga Handels, Hotell och restaurangfacket och Kommunal, fick mer än det av industrin satta märket förra året.

- Kommunal fick mer än märket men hamnade ändå inom industrinormen, säger Kurt Eriksson.

Det beror på att höjningarna av lägstalönerna och de särskilda ersättningarna gjordes flera månader senare.

Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare, efterlyste förra våren i ett öppet brev nya instruktioner till Medlingsinstitutet. Hon menade att det måste vara möjligt att komma åt lönegapet mellan kvinnor och män genom att höja de lägre kvinnolönerna mer, utan att Medlingsinstitutet skulle lägga sig i.

Men instruktionerna är desamma i år som förra året. Generaldirektör Claes Stråth poängterar att Medlingsinstitutet får sitt uppdrag från regeringen och att han inte har hört att uppdragsgivaren skulle vara missnöjd med hur institutet sköter sig.

Av förra årets sammanlagt nitton varsel om stridsåtgärder verkställdes sex, fyra där Medlingsinstitutet var inblandat och två på områden där parterna har egna förhandlingsavtal. Drygt 36 000 arbetsdagar gick förlorade, de allra flesta på grund av konflikten mellan Byggnads å ena sidan och VVS- och plåtföretagen å den andra.

Av Medlingsinstitutets nitton medlingar gällde hälften nivåer och hälften principer. Byggkonflikten som varade en månad handlade om principer, bland annat om rätten att beordra övertid och om lärlingarnas villkor.

I årets avtalsrörelse är det 522 avtal som ska omförhandlas. De omfattar närmare 2,7 miljoner arbetstagare.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna