TCO: Las-utredare gick för långt

2013-01-22 10:32 Elisabet Örnerborg  

Utredaren Jonas Malmberg gick delvis utöver sitt uppdrag i den senaste Las-utredningen, menar TCO i sitt remissvar. Det gäller till exempel förslaget att det inte ska gå att förklara en osakligt grundad arbetsbristuppsägning ogiltig.

- Vi var emot direktiven från start. Men att utredaren dessutom på några punkter går längre än sitt uppdrag gör inte saken bättre, säger Ingemar Hamskär, TCO:s seniorjurist.

I direktiven till utredningen står det att om en uppsägning saknar saklig grund ska en arbetstagare även i fortsättningen kunna få en uppsägning ogiltigförklarad. Trots det föreslår Jonas Malmberg att de som sagts upp på grund av arbetsbrist inte ska kunna få jobbet tillbaka.

- Det är ett önskemål från de kommunala arbetsgivarna. De säger att de inte har överblick. Men om de har valt att organisera sig så är deras sak, det ska inte få styra hur den sociala skyddslagstiftningen ska utformas, säger Ingemar Hamskär.

I dag gäller att en person som sagts upp på grund av arbetsbrist kan få sin uppsägning förklarad ogiltig om arbetsgivaren inte utrett möjligheterna till en omplacering.

Dessutom var utgångspunkten för utredningsuppdraget att arbetstagarna inte skulle drabbas ekonomiskt, påpekar TCO. Men enligt utredningens förslag får arbetstagare som tar tvisten med sin arbetsgivare en väsentlig sämre ekonomisk ställning än tidigare. Det urholkar tanken med en social skyddslagstiftning där arbetstagaren typiskt sett är i en utsatt situation, menar Ingemar Hamskär.

TCO är också emot förslaget att införa en skadeståndstrappa så att de som har färre än 50 anställda ska få betala lägre skadestånd när de går emot domstolens ogiltigförklaring och köper ut felaktigt uppsagda. Det ekonomiska skadeståndet är till för den som har lidit skada i första hand och inte för att spegla betalningsförmågan hos den som vållat skadan.

Därtill säger inte företagets storlek något om arbetsgivarens betalningsförmåga. Skulle utredaren ha varit konsekvent borde han ha föreslaget högre skadestånd för arbetsgivare med stor betalningsförmåga. Till exempel så använder stora arbetsgivare inom kommunal sektor möjligheten att köpa ut arbetstagare i en utsträckning som inte lagstiftaren tänkt sig vid lagens tillkomst, skriver TCO i remissvaret och hänvisar till Lag & Avtal 4/2011.

- Vi tycker dessutom att de nuvarande arbetsrättsliga skadestånden generellt sett är för låga, säger Ingemar Hamskär.

Förslaget att en uppsagd som vill få sin sak prövad och behålla anställningen bara ska kunna få vara kvar i jobbet och få lön i 12 månader, i stället som nu till dess tvisten avgjorts, kritiseras också. Det rubbar också den rådande balansen ytterligare till arbetstagarens nackdel, menar Ingemar Hamskär. Dessutom fungerar dagens regler – få tvister förs till domstol beroende på att det lönar sig för alla inblandade att tvisten löses tidigt.

- Ju närmare 12 månader ju mindre benägen är arbetsgivaren att lösa tvisten. Ändrar man i en sådan här lag kan det bli fler tvister, vilket är en nackdel för alla.

TCO avvisar alltså även det förslaget, ja tjänstemannaorganisationen avvisar samtliga utredningsförslag.

- Det är tummen ner rakt över, säger Ingemar Hamskär.

Las-utredningen

"Uppsägningstvister – en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare", SOU 2012-62, har varit ute på remiss. Sista dag för att lämna in ett yttrande var i söndags.

Läs utredningen via regeringens hemsida

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen