Debatt

Nyheter

(Blå-)Gul fackförening utmanar svenska modellen

DEBATT. Mot bakgrund av de senaste årens utveckling är det angeläget att förutsättningslöst utreda gula fackföreningar och rättsverkningarna av deras kollektivavtal, skriver forskarna Niklas Selberg och Erik Sjödin med anledning av en färsk dom från AD.

Nyheter

Det är visst möjligt att gå vidare med LAS-förslaget

DEBATT. Det är fullt möjligt att gå vidare med Las-förslaget med beaktande av de lagtekniska synpunkter som framförts av remissinstanserna. Det är dessutom önskvärt att så sker eftersom den svenska modellen historiskt fungerat bäst när parterna har kommit överens om reglerna, skriver medlarna Bengt Huldt och Kurt Eriksson.  

Nyheter

Forskare: Inte möjligt att gå vidare med Las-förslage

Under remissomgången har förödande kritik riktats mot centrala delar av förslaget till nya Las. Det inte möjligt att gå vidare med dessa delar av förslaget, skriver Niklas Selberg och Erik Sjödin som ser tre alternativ för den fortsatta lagstiftningen.

Nyheter

Erik Sjödin: Oorganiserade förbises i nya Las

DEBATT. Det är svårt att acceptera att regeringen förbiser oorganiserades möjlighet att hävda sin rätt när de felaktigt ställs utan försörjning, skriver Erik Sjödin, docent i civilrätt, angående förslaget till en ny arbetsrätt.

Arbetsrätt

Selberg: Transport har rätt att utesluta SD-politiker

DEBATT. Europakonventionen ger Transport rätt att utesluta SD-politiker, skriver universitetslektor Niklas Selberg, som menar att om Sverige inte ska bryta mot Europakonventionen måste tingsrättens dom ändras.