Anställd tog med sig företagshemligheter

Den nya arbetsgivaren och den anställde får betala skadestånd till mannens tidigare arbetsgivare för att han utnyttjat företagshemligheter.

En man anställdes våren 2002 som säljare på factoringföretaget S.F. AB och blev sedan avdelningschef där. I hans anställningsavtal fanns en konkurrensklausul som han inte hade någon kompensation för.

Han sade upp sig i november 2007 och började i december samma år på det nystartade konkurrerande factoringföretaget Skandinaviska Likvida Medel AB, SLM. Hans första arbetsgivare anklagade honom dels för att ha brutit mot konkurrensklausulen, dels för att ha utnyttjat företagshemligheter både under sin tid som anställd och efter att han bytt arbetsgivare. Då blev många av S.F:s kunder erbjudna att gå över till SLM.

S.F. stämde både honom och SLM.

Tingsrätten kom fram till att konkurrensklausulen var oskälig. Däremot ansåg domstolen att han, efter att han bytt arbetsgivare, olagligt hade utnyttjat företagshemligheter i form av kundregistret. Därför skulle han och SLM betala 3 500 000 kronor i allmänt skadestånd och 6 500 000 kronor i ekonomiskt skadestånd till S.F. samt deras rättegångskostnader.

Mannen och SLM: Tingsrättens dom ska ändras och skadestånden ska antingen tas bort helt eller sänkas. De ska inte betala motpartens rättegångskostnader.

S.F. AB: Tingsrättens dom ska ändras så att företaget får de 30 915 000 kronor som företaget har yrkat. Dessutom ska motparten stå för företagets hela rättegångskostnad i tingsrätten.

Arbetsdomstolen: Konkurrensklausulen förbjöd mannen, utan kompensation, att under ett år arbeta i den bransch han varit verksam i. När det blev en tvist om klausulen, begränsade arbetsgivaren den. Men klausulen ska bedömas utifrån sin ursprungliga innebörd. Och då var den oskälig.

Mannen har olagligt använt företagshemligheter genom att använda kundlistan från S.F. för att värva kunder till SLM. Därför är han skadeståndsskyldig. SLM är som arbetsgivare ansvarig för att deras anställda har använt företagshemligheter från sin förra arbetsgivare och är därför också skyldigt att betala skadestånd.

Domslut: Mannen och SLM ska tillsammans betala 3 200 000 kronor i ekonomiskt skadestånd och 300 000 kronor i allmänt skadestånd till S.F. Till skillnad från tingsrätten anser AD att S.F. ska betala hälften av hans och hans nya arbetsgivares rättegångskostnader i tingsrätten samt detsamma för rättegångskostnaderna i AD.

Läs advokat Henric Diefkes kommentar till domen på sidan 11.

  

Dom 24/13 

Ann Norrby

Fråga experterna