Chef slipper ansvar för smittad sköterska

En patient med tbc smittade en sjuksköterska vintern 2008. Hennes chef åtalades för vållande till sjukdom, men har friats av både tingsrätten och hovrätten.

Sjuksköterskan arbetade vid Centralsjukhuset i Kristianstad när hon blev smittad med tuberkulos. Hon hade när hon tog hand om en tbc-patient återanvänt sitt andningsskydd trots att det var avsett för engångsbruk.

Åklagaren: Klinikchefen skulle inte ha tillåtit att personalen återanvände sina andningsskydd. Genom att göra det var han oaktsam och hans oaktsamhet var orsaken till att sjuksköterskan smittats. Han borde dels ha bedömt riskerna när andningsskydden återanvändes, dels ha givit instruktioner om att skydden bara skulle användas en gång. Klinikchefen åtalades för arbetsmiljöbrott genom vållande till sjukdom.

Klinikchefen: Sjuksköterskan smittades inte av patienten. De återanvända skydden hade inte förlorat sin skyddsfunktion och att använda skydden flera gånger stred inte mot tillverkarens instruktioner. Han hade gjort en allmän riskbedömning.

Tingsrätten: Sjuksköterskan smittades av patienten. Och hon hade blivit smittad genom de återanvända skydden. Men det var vanligt att andningsskydden användes flera gånger.

Klinikchefen borde ha bedömt riskerna med återanvändningen. Men enligt de vårdrutiner som hade utfärdats av Vårdhygien i Skåne framgår inte att skydden bara fick användas en gång. Det fanns inte heller någon enhetlig praxis i de övriga landstingen och ingen hade tidigare blivit smittad på det sätt som sjuksköterskan i Kristianstad. Därför är det sannolikt att chefen efter en riskbedömning skulle ha infört en rutin som förbjöd att andningsskydden användes flera gånger.

Det saknas därför orsakssamband mellan att klinikchefen inte gjort en riskbedömning och att sjuksköterskan fick tuberkulos.

Domslut: Klinikchefen frias.

Åklagaren: Det var särskilt viktigt för chefen att bedöma riskerna, eftersom det inte fanns några riktlinjer för hur andningsskydden skulle användas. Han borde ha följt tillverkarens rekommendation att slänga skydden efter att de använts en gång.

Hovrätten: Att sjuksköterskan smittades av patienten är ställt utom allt rimligt tvivel. Men hur hon smittades är inte klarlagt.

Tuberkulos smittar bara genom luften. När skydden återanvänds kan de i och för sig bli deformerade och då inte sluta tillräckligt tätt. Men sköterskan kan också ha blivit smittad i luftslussen utanför patientrummet eller genom det läckage som andningsskydden alltid har.

Det går inte att med hög grad av sannolikhet slå fast att hon har smittats för att hon återanvänt ett andningsskydd.

Domslut: Åtalet ogillas.

Ann Norrby

Fråga experterna