Dålig instruktion bakom handskada

Att kvinnan fastnade i en maskin berodde på att hon använde fel sorts handskar. Och det berodde i sin tur på att hon inte visste att hon skulle ha använt en annan sort.

Det var mycket att göra en septemberdag 2006 på dåvarande Swedish Meats ekonomiska förenings (numera Scan AB) anläggning i Skara. På köttfärsavdelningen växlade en av de anställda med att putsa kött med kniv och med skinningsmaskin.

Hon fick inte veta att hon skulle byta handskar när hon bytte arbetsredskap. Därför drogs hennes ena hand in i maskinen. Hon blev av med en del av huden på ovansidan av handen och var sjukskriven i tre månader.

Åklagaren: Olyckan inträffade därför att kvinnan inte fått tillräckliga instruktioner. Maskinen saknade också varningsskylt.

Företaget åtalades för vållande till kroppsskada och ska betala 250 000 kronor i företagsbot.

Företaget: Produktionsledaren hade inte en sådan ställning att han hade skyddsansvar. Ett eventuellt brott hade alltså inte begåtts av en person i ledande ställning som är en förutsättning för att döma ut företagsbot.

Skaraborgs tingsrätt: Produktionsledaren hade ansvar för personal och arbetsmiljö, han skulle se till att rätt arbetstagare fanns på rätt arbetsplats. I hans ansvar ingick att utbilda personal. Han hade ledande ställning i företaget.

Det finns ett samband mellan produktionsledarens oaktsamhet och kvinnans skada. Skadan bedöms som ett gränsfall mellan lindrig och normal skada.

Domslut: Företaget begick ett arbetsmiljöbrott. Företagsboten bestäms till 200 000 kronor.

Scan AB: Företagsboten är för hög. Kvinnans skada ska bedömas som lindrig och hennes sjukskrivning varade i drygt två månader, inte tre. Att hon behövde vara sjukskriven så pass länge berodde på hygienkraven inom livsmedelsindustrin. Det är därför fel att, som tingsrätten gjort, grunda företagsbotens storlek på sjukskrivningens längd.

Tingsrätten har tillmätt Åklagarmyndighetens riktlinjer för hur företagsboten ska bestämmas för stor vikt och att även med dem som grund finns det skäl för en företagsbot på högst 75 000 till 100 000 kronor i det här fallet.

Göta hovrätt: Företaget får inte prövningstillstånd.

Ann Norrby

Fråga experterna