Dold mikrofon var droppen

Ett straff för att undersköterskan vågade berätta om främlingsfientligheten, anser Kommunal. Nej, en nödvändig förflyttning av en anställd för patientsäkerhetens skull, hävdar Södertälje sjukhus.

Till det yttre är det ett oansenligt mål. Har förflyttningen av en undersköterska tillräckligt godtagbara skäl? Det prövar Arbetsdomstolen under fyra decemberdagar. Stora sessionssalen är välbesökt. Åhörarna är intresserade, eftersom undersköterskan är Peter Magnusson. Han är numera riksbekant, prisbelönt whistleblower, som i tv berättade om främlingsfientlig jargong på intensiven på Södertälje sjukhus.

Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser säger att en omplacering får göras mot arbetstagarens vilja om det finns ”vägande skäl”. Kommunalarbetareförbundet har motsatt sig förflyttningen av medlemmen från intensiven till geriatriken genom att lägga ett tolkningsföreträde. Förbundet ser förflyttningen som en repressalie.

Men vem är Peter Magnusson? Totalt 20 vittnen ska ge en fullödig bild. Är han en bråkstake som måste flyttas för patientsäkerhetens skull? Det hävdar arbetsgivaren. Eller är han en modig undersköterska med en ovanlig förmåga att observera och beskriva en främlingsfientlig kultur?

Södertälje sjukhus och  arbetsgivarförbundet Pacta företräds av arbetsrättsjurist Göran Söderlöf. Under första dagen yrkar han att Peter Magnussons arbetsskyldighet ska fastställas och spelar upp ett långt ljudband. Peter Magnusson spelade in det i hemlighet under ett möte med fyra chefer.

Syftet är att måla upp bilden av en undersköterska med samarbetssvårigheter.

– Peter Magnusson ägnar sig åt rent filibustrande. Han skjuter samtalen effektivt i sank, säger Göran Söderlöf.

Frågan är om inte ljudbandet ändå spelar svarandesidan i händerna. Vid ett tillfälle kränker en av cheferna det grundlagsfästa efterforskningsförbudet. 

– Har du pekat ut någon i personalen som rasist?

Då kan inte ordförande Cathrine Lilja-Hansson hålla tillbaka ett skratt.

Cheferna gör huvudsak av formella rapporteringsvägar: den påstådda främlingsfientligheten är knappt bisak.

Svarande och genkärande är Kommunal. Ombudet, förbundsjurist Susanne Lundberg vid LO-TCO Rättsskydd yrkar på 100?000 kronor i skadestånd åt Peter Magnusson och lika mycket åt Kommunal.

På dag två säger sig sjukhusets vd Mikael Runsjö vara nöjd med att Peter Magnusson vågade ta upp den främlingsfientliga jargongen. Men Runsjö berättar även att nattgruppen, som Magnusson ingår i, lider av samarbetssvårigheter.

– Vi har ett allvarligt problem. Om vår personal har svårt att komma överens kan det vara farligt för patienterna.

Han har i det längsta hoppats att det skulle gå att återskapa ett tillitsfullt arbetsklimat efter Magnussons framträdanden i tv. Men när Runsjö fick veta att undersköterskan ännu en gång haft med sig dold mikrofon på ett möte, beslutade han om förflyttning.

Dag tre vittnar Peter Magnussons chefssjuksköterska. Hon kan inte tänka sig att undersköterskan kan komma tillbaka till intensiven. Förtroendekrisen är för stor.

Någon främlingsfientlig jargong har hon inte märkt av. Däremot finns det en konflikt mellan Peter Magnusson och vissa sjuksköterskor. I Sussanne Lundbergs motförhör medger hon att en sjuksköterska ignorerat larm från Peter Magnusson för att straffa honom. Hon kan inte utesluta att det beteendet gått ut över patienter.

Mattias Davidsson

Fråga experterna