AD ändrar dom om semesterförmåner

AD ändrade tingsrättens dom. Arbetstagaren skulle ha mer i semesterersättning, men inget semestertillägg.

En person hade arbetat med försäljning av reklam för Borön BK. Tvist hade uppkommit angående om personen var anställd eller uppdragstagare, och som en följd därav om personen har rätt till semesterersättning och semestertillägg. Det hade också uppkommit tvist om personen fått rätt provision betald.

Frågan avgjordes först i tingsrätten som kom fram till att personen var arbetstagare och hade rätt till semesterersättning och semestertillägg. Tingsrätten gick delvis på personens linje när det avsåg provision. Arbetsgivaren dömdes av tingsrätten att sammantaget betala personen 76 528 kronor och att vardera parter skulle stå för sina rättegångskostnader.

Personen överklagade till AD.

AD delade tingsrättens bedömning om att personen var arbetstagare. AD gick helt på personens linje om storleken på provisionen, att den är 59 300 kronor större än vad arbetsgivaren hade betalat. För detta belopp utgår även semesterersättning.

Däremot anser AD, till skillnad från tingsrätten, att personen inte har rätt till semestertillägg.
AD kommer fram till att arbetsgivaren är förlorande part och ska ersätta personen för rättegångskostnader i både tingsrätten och i AD.

Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna